Skip to main content

DY8GEDYDD CREFYDDOt, &c. Rhif. 97.] IONAWR, 1830. [Cyf. IX. BYW6RÄFFIAD DIWEDDAR MR. MOSES LLOYD, O GAERFYRDDIN. Moses Lloyd oedd fab i Thonias ac Elinor Lloyd, y rhai ydynt yn byw er's hir amser bellach yn nhref Caer- fyrddin. Ganwyd ef Mehefin 20fed. 1808, niewn lle a elwir'y Cummau- bach, yr hwn sydd ychydig allan o'r dref, ond yn yr nn plwyf, Dygwyd ef ifynn yn un o saith o blant, a chaf- odd fwynhau manteision dysgeidiaeth er pan ddaeth yn alhiog i'w derbyn, naill ai yn y dref, neu yn yr ysgolion o amgylch, ac yr oedd yntau yn ym- hyfrydn yn fawr mewn gwybodaeth gelfyddydawl ac ysgrytliyrol, ac fe ddarfu i Dduw, trwy ei raglnniaeth, ddarparu cyfleusderau addas iddo gael meddiannu y ddwy fraint werthfaẃr yma. Yr oedd ei rieni ill dau er's blynyddoedd lawer yn perthyn i eglwys yr Annibynwyr 6ydd ynym- gynnull yn Heol Awst, yn y dref ragmybwylledig, ac y maent yn deilwng o sylw a chanmoliaeth am yr addysgiadau a'r cynghorion a roisant iddo yn ei ieuenctyd, trwy ei hyfforddi yn mhen y ffordd ag sydd yn teríynu mewn dedwyddwch, yr hyn oedd yn peri iddo yntau eu parchu a'u han- rhydeddu hwythau, nid yn unig am eu bod hwy yn rhieni iddo ef, ond hefyd ani yr hyfforddiadau ag oedd ef yn, ac wedi d ierbyn oddiwrthynt, fel dysgyblion yr üen a laddwyd. Pan ddaethant i auneddti i'r dref, danfon- asant ef i'r Ysgol leithadurol agyn- nhelir gan y Parchedig D. Peter, yr hwn nis ymfoddlonodd ar gyflawni y ddyledswydd o'i addysgu mewn llyfr- au ihil'yddegawl ac ieithyddawl yn unig, ond hyfforddai ef hefyd yn ffordd y bywyd; dywedai wrtho am drefn ogoneddus ycadw; ac fel y mae yn lled adnabyddus, feddyliaf, i bawb braidd trwy Ddeheudir Cymru, os nid trwy barthau Gwynedd hefyd, am yr arwr dewr hwnw mewn duwiolder, íod ei sêl mor gadarn dros ei Dduw, ! fel nas gall oddef i neb fod dros hir amser yn ei ysgol heb eu holi a fydd- lantyn gwedd'ío ar Dduw ai peidio; ; ac felly, yn ol ei arferiad, gwnai â'r | ieuanc hwn Dangosai iddo nad oedd I dim yn fwy rhesymol nag i'r daioni ' mwyaf gael ei barchu; i ddyn ag sydd wedi derbyn ei fodoliaeth gan Dduw, i gyfaddef ei ymddibyniaeth ar Dduw, i ddiolch iddo am ci roddion; ac i bechadur ag sydd wedi troseddu cyf- reithiau Duw, i geisio maddeuant ganddo am ei bechod, yr hyn, yn nghyda'r addysgiadau ag oeddefyn gael gartref, mewn cydweithrediad âg Ysbryd Duw yn gwneuthur arddel- iad o'r athrawiaethau purion, ag oedd- ynt yn cael eu cyhoeddi i'w glywedig- aeth gan ei athraw ar y Sabboth, a fuont yn offerynol ac yn effeithiol i'w ddwyn ef i gofio ei Greawdwr yn nyddian ei ieucnctyd, ac i ymofyu am noddfa i'w anfarwol enaid; a hysbys- odd ei ddymuniad i ymuno â'r Anni- bynwyryn Nghaerfyrddin, a chafodd ei dderbyti yn aelod eglwys gan ei barchedig athraw, D. Peter, ar y 4ydd. dydd o Ebiill, 1819, ac yr oedd argoelian cedyrn ei fod ef yn ystyried ei ddyledswydd fel y cyfryw, ac mai bi'BÎnt fawr iddo oedd cacl gwneyd