Skip to main content

Y DYSGEDYDD: á.'r hwk t uás "tr juwibtnwä" wew ei üko. ANERCHIAD I'ff DERBYNWYR. Blwyddtn nbwídd dda i ohwi oll—yn hen gyfeillion a derbynwyr, a chyfeillion a derbynwyr newyddion yr un medd. Y mae dechreuad y flwyddyn hon yn ddechreuad cyfuod newydd yn ngyrfa bywyd ein Dvsa- edydd : daw allan o'i ystafell atoch ar ei dydd cyntaf yn wr priod; ac ym- lawenha fel cawr i redeg gyrfa, gan weled fod ganddo fwy o gyfeillion i'w dderbyn a'i groesawu, nao a fu ganddo ond odid erioed o'r blaen. Llwydd- odd yr appèliad a wnaed trosto trwy y cenadau a ymwelsant â'r eglwysi i radd- au dymunol iawn; nid yw yr holl gynhauaf wedi ei ddwynadref pan ydym yn ysgrifenu hyn; gan hyny, ni allwn fynegu pa faint yw swm ycynnydd, ond gwyddom ei fod ynfawr, a theimlwnyn ddiolcbgar i'n cyfeillion am eu cefn- ogaeth, a hyderwn y tala darlleniad ein cyhoeddiad yn ddauddyblyg iddynt am ei dderbyn. Y mae ychydig i'w cael yma ac acw yn aros hyd yr awr hon, o'r rhai y bu y DísaBDYDD yn gyfaill a cbydymaith bywyd iddynt o'i gychwyniad eyntafallan byd yn awr. Bu yn hyfforddwr a tbywysog eu hieuenctyd; yn gyfaill a díyddanydd byd onid ydynt wedi penwynu. Bu yn dyst eu gweled y waith gyntaf yn gosod ffenestri i fyny ar eu trwynau i gynnorth- wyo y rhai sydd yn edrych arno trwyddynt wedi i amlder dyddiau effeithio palldod ynddynt, ac nid oes dim ond angeu a wahana rhyngddynt a'u gilydd. Boed i'r hen gyfeillion ffyddlon a dianwadal hyn—Dangnefedd, a diwedd da. Dygodd y Dysobdtdd ei dystiolaeth dros achos crefydd a rhinwedd yn Ngbymru bellacfa am y tymmor maith o dair blynedd a deugain. Y mae ei dadau a'i gychwynwyr cyntaf agos oll wedi myned i ffordd yr holl ddaear: ond y mae ei hen Olygydd hybarch cyntaf yn aros byd yr awr hon. Cof- nododd symudiadau yr enwad a gynnrychiola yn ffyddlon dros yr holl amser hwnw. Gwelir ar ei dudalenau hanesion cymanfaoedd; urddiadau, symud- iadau, a marwolaethau gweinidogion; cofiantau llaweroedd o frodyr a chwi- orydd crefyddol a defnyddiol. Eglurodd ac amddiffynodd yr athrawiaeth- au efengylaidd a gredir yn èin plith; gan "ddal yn lew y gair ffyddlon,"— "yr hen wirionedd yr hwn oedd genym o'r dechreuad," a'r hwn a draddod- odd ein tadau i ni. Bu yn ddadleuwr dianwadal dros ryddid gwladol ac eglwysig bob amser; a gwnaeth ei ran yu dda er taeniad yr egwyddorion hyny yn y wlad. Y maegwedd a golwg lawer iawn mwy Uewyrchus, ar amryw ystyriaeth- au, ar ein henwad yn Nghymru yn awr, ragor oedd pan y daetb y Dtsobd- tdd gyntaf allan—lláweroedd o eglwysi newyddion wedi eu planu, Ilaw- troedd o addoldai newyddion wedi eu hadeiladu, a Uawe^pedd o hen rai I#kaw», 1165, i