Skip to main content

Y DYSGEDYDD. Khif. 220.] EBRtLL, 1840. [Cyp. XIX, EDIFEIRWCH. AT ATIIRAWON YSGOLION SABBATHAWL. Fy anwyl Frodyr,—Ysgolheigion y Bibl yrìych cbwi. Llyfr y puchadur yw y Bibl. Ymgais y Bibl â ni sydd am ein bywyd Iragywyddoì. Mae pob ymwneutburiad Cristion ag ef, yn ymwneutburiad perth- ynasol á thragywyddoldeb. Mae hollol ymbwysiad y farn ar ei eirwiredrì, y radd uchaf o addoliad i'w Awdwr. Dclw o feddtcl Duw ydyw y Bibl. Dyna foesol lun ei deimladau a'i fwriadau. Cofleidio, ac ymbwyso ar, ac ymddiried yn, y dar- hmiadau byny, yw yr unig addoliad posibl ì bechadur o'r Bod a ddarlunir. Esboniad duwinyddol (fel ei gelwir) o'r Bibl sydd ddelw o feddwl dyn, yn nghylch mater y tragywyddoldeb. Byd yr cnaid yw y byd hwnw. Matcr yr enaid yw ei fater. Pwy bynag yw efe a wnelo ddelw o'i feddwl ar y mater hwn, delw ydyw ag y mae yn bosibl talu ger ei bron y radd udiaf o addoliad aall pechadur. Pwyso ar y ddelw hon, oddiar barch i'r esboniwr ag y mae hi yn ddelw o hono, sydd ddim llai nag addoli yr esboniwr. Y radd uchaf o addoliad yw. Boddlonai Duw ei hun ar y cyfryw addoliad. Nid yw Dduw, namyn y sawl yr ymddirieder bywyd iddo. Graddoliaeth yr ymddiried, ac nid gradd- oliaeth y gwrthddrych, sydd yn graddoli yr addoliad. Dyn heb roddi ymddiried ei fywyd mewn un gwrthddrych, sydd ddyn heb ddim yn y byd ganddo. Erchir ni i "chwilio yr ysgrythyrau," a hwy yn unig, yn nghylch y " meddwl o gael bywyd tragywyddol." Addawodd yr Ysbryd a'u llefarodd dywys yr hwn a'u chwilio. Nid tywys yr hwn sy'n troi at ddelẃ o feddwl y sawl a dybiasant eu bod, ac a allasent fod, wedi eu tywys ganddo: canys, pa esboniwr na thybiodd hyny ? Nid oes sicrwydd o feddwl Duw, heblaw yn y ddelw anffaelcdig ohono. A April, 1840. dry pechadur, gan hyny, at wrthddrych ei ymddiried, mewn amlygiad ffaeìedig ac ansicr o hono ? Y mae mor hawdd i mi gael meddwl yr Ysbryd yn y gair, yn uniongyrchol trwy weddi, ag ydoedd i'r hen esboniwr, pwy bynag oedd. Dywedaf yr un peth am gant o esbonwyr yn wir, pe baent, ie, oll yr un eu hesboniad. Nid oes un gair mwy o addewid cyfarwyddyd yr Ysbryd i fil o honynt, nag i minau. Nid oes un addewid o'r Ysbryd i mi, wrtb chwilio am ei feddwl, yn anwylaidd ^t/r/", a delw eu meddyliau hwynt, nad pa nifer o'r saint. a'm hannogo. Dynion da yn ffurfio delw- au o'u meddyliau eu hunain, ar ystyr gair Duw; ac, oddiar gywir ddyben, o ran hyny, oedd cam cyntaf pob gwrthgiliad i'r wir eglwys. Camgymerwyd eu dyben gan eu darllenwyr, a gwelwyd y rhei'uy yn ymladd â'u gilydd bob un dros ei ddelw; ac wrth anghofio apèlio at yr Ysbryd uwcbben y gair, i'r tywyllwcb yr aed, ac i'r goriwaered a'r grefydd! Truan yw y darllenydd a deimlo an- hawsdra gan ddelw o feddwl esboniwr, gweinidog, neu sect, i ddilyn ci Fibl; a gwac y dysgawdwr, yr hwn nid yw y Bibl ei athraw; a'r sect a apèlia at un ddchc o feddwl neb, namyn o bur fedclwl Duw, am y gwirionedd ar bwnc crefyddol! Pa athraw, pa esboniwr, pa enwad, bynag a wel ei hunan.j/Ji cacl yraddoliadcrybwyll- edig yn yr anerchiad hwn, hebwaeddi yn groch yn nghlustiau y truan, " Gwcl na wnelych. Addola Dduw." I lawr yn isel ydaw'r addoledig hwnw. I lawr yn isel, yn fuan, yn hollol, ac yn dragywyddol y delo, fel gwrthddrych addoliad. 'h jwrep- Tfp'a rov Irjíroì/ ìari tŵ viev^a, tt\; itpiprfTila,;.— Ioan,Dat. 19.10. "Tystiolaethyrlesayw yr ysbryd o'r broífwydoliaeth." Mae yma 13