Skip to main content

Y DYSGEDYDD. Hhif. 218.] CHWEFROR, 1840. Cyf. XIX. RHYBUDD PRYDLAWN I'R ANNYCHWELEDIG. 1 Mab angliall yw ei'e: canys ni ddylasai efe sefyll yn hir yn esgoreddfa'r plant."—Hos. 13. 13. Cyfeiriad gwreiddiol y testyn oedd at y genedl Iuddewig. Cerydd llym ydyw ain ei hoediad gwrthnysiglmewn cyflwr an- nychweledig; ac y mae yn rhybudd prydlawn o'r farn clrom a'i daliai os par- âai yn ei gwrthryfel. Oedi a wnaeth! Y farn yn ddisymwth a'i daliodd yn ei chaethgludiad gan yr Assyriaid. Yn ei ddefnydd ymarferol rhydd y testyn ddar- luniad cryno a bywiog o gyflwr moesol llawer iawn o wrandawwyr efengyl. Y maent yn "sefyll yn hir" mewn agwedd ddiailenedig, pryd y dylasent, yn mhell cyn hyn, fod wedi ei geni drachefn. Ni' wnant yr ymegniad lleiaf i gydweithio ag Ysbryd Duw er effeithio eu genedigaeth ysbrydol. Meibion "anghall" ydynt: y maent yn ffol, difeddwl, ac anystyriol, onide mabwysiadent yn ddioed ryw fodd- ion i ddianc o'u cyflwr enbyd a pheryglus! Os oedi a wnant, y farn a'u deil hwythau yn anocheladwy. " Gofid un yn esgor a ddaw arnynt." Mae y testyn yn beio yr annychweledig am oedi ei adenedigaeth ; a phwy bynag sydd yn ei esgusodi, nid yw ei Fibl na'i gydwybod yn gwneyd hyny. Gelwir ef yn uchel gan awdurdod ei Fibl " i wneyd iddo ei hun galon newydd;" a cheryddir ef yn llym gan lais ei gydwybod am beidio "rhoddi ymaith ddienwaediad ei galon." Athrawiaeth iach Tywysog y bywyd a a hònai gyfnewidiad meddwl dioed yn ei gwrandawwyr: ei llais awdurdodol oedd, "Edifarhewch, (cyfnewidiwch eich medd- yliau) a chredwch yr efengyl." Yr un llais, yr un awdurdod, a'i' un ysbryd dirodres a redai drwy weinidogaeth bur ei olynwyr. Dywedent, " Cyfnewidiwch eich meddyliau, a dychwelwch, fel y dilëer eich pechodau." Pa drosedd, gan hyny, ar uniawn-gred a all fod etto February, 1840".> mewn cyfarch pechaduriaid yn yr hen ddull diweniaith, cyntefig hwn ? Cy- mhell yr annuwiol i hyn ac arall, heb yn gyntaf a phenaf ei alw yn ddioed i newid ei feddwl, sydd, yn ddiddadl, gymmendod o'r rhyw waethaf, ac heb un lliw o siampl iddo jn nghredo uniawn yr apostolion ! Pa gyflawniad rhinweddola. wna un pechi- adur tra yn gwbl ddyeithr i gyfnewidiad ysbrydol yneifeddwl? Mae ei "weddi jm bcchod, a'i aberth yn fRaidd." Cyf- newidiad meddwl yw y peth penaf a blaenaí' yr amcana yr Ysbryd Glan ato yn mhob goruchwyliaeth. A dynia y petb blaenaf y dylai pawb amcanu ato—ypre- gelhwr a'r pechadur., Mae y galon >rn farw foesol mewn camwedd a pbechod; rhaid ei chyfnewid, neu rhaid ei djrfetha ; rhaid ei geni drachefn cyn y dichon fyned i deyrnas Dduw—ei geni o ddwfr ac o'r Ysbryd. Mae ei ddylanwadau ysbrj'dol ef mor anhepgorol er ei geni yn ysbrydol, ag ydyw ei ddylanwadau anianyddol er ei geni yn naturiol. Pob ysgogiad tueddol i ddychweliad sydd o'r Ysbryd Glan : nid o ddjm, nid o ddamwain, nac o ddiafol y mae; efe yw yr hwn sydd yn gweithio ynddo. Gan hyny, dylai y pechadur " weithio allan" y tueddiadau hyn nes eu dyfod yniachawdwriaeth iddo ; gan gofio, mewn "ofn a dychryn" mai hwynt-hwy yw unig a gwir ddefnyddiau ei adenedig- aeth a'i ddychweliad. Os mygu neu newynu y tueddiaüau gwreiddiol hyn a wneir,trwy "seiyll ynhir yn esgoreddfa'r plant, gofid un yn esgor a ddaw arno," í'ydd y canlyniad erchyll ac anocheladwy. Mae hyn yn ein harwain i sylwi, I. Rhai o brif achosion oediad crefyddol. 1. Meührin anwadalwch ac anmhendcr- /yniadmcddwl. Nid diffyg argj-hoeddiad