Skip to main content

Y DYSGEDYDD: YN' CYNNWYS I. HANE3 BYWYDAU DYNION ENWOG. II. TRAETHODAU. III. AMRYWIAETH. IV. PERORIAETH. V. BARDDONIAETH. VI. HANESION HYNODAF Y GENIIADAETH YN MYSG Y PAGANIAID. VII. HANESION CARTREFOL. VIII. HANESION TRAMOR. IX. LLOFFION. Am y Flwyddyn 1840. CYHOEDDEDIG GAN WEINIDOGION YR ANNIBYNWYR. " Pob da oddiWrth y Creawdwr'. Pob drwg oddiwrtb y creadur.' RHODDIR YR HOLL BLW A DARDDA ODDIWRTH Y DYSGEDYDD AT ACHOSION CREFYDDOL. LLYFR XIX. DOLGELLAU: ARGRAFFWYD GAN J. PUGH, HEOL FINSBURY.