Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 462.] MBÍBPIN, 1860. [Ctf. XXXIX. $ tëgttnuwiafcu Ddwinyddiaeth ac Egluriadau Ys- grythyrol— Yr Epistol at yr Hebreaid...........— 205 Dychweliad at Dduw ................-•• 209 Gorsedd gras yn rhydd i bob rbyw< 213 BrwTD ac Amserau Enwogion—• Cromwel a'i Amseraa.................••• 21? Miss Jones, Brondoddu, Rhaiadr-w7- 223 Addysg— Y Genadaeth—Ynysoedd Samoa...... 228 Pa beth yw India?........................ 230 Gair at yrEglwysi........................ 232 Y Wasg— Y Cyfarfod Gweddi a'r Diwygiad... 233 The Sunday School Question Book.-- 233 Detholion— Achubiaeth Plant ........................ 234 Achyddiaeth............................... 234 Atebiad hyfryd............................ 234 Iechyd a chystudd........................ 234 Rhwystrau i Ddiwygiad ................ 234 Amrywion.................................. 234 Barddoniaeth— "Bore'r trydydd dydd".................. 235 Laura Annie............................... 235 Galareb am Laura Annie............... 235 Ar Ymadawiad Mrs. C. Jones......... 236 Yr Ysgol Sabbathol ..................... 236 Hanesion Crefyddol— Ymgysegriad personol at y Paganiaid 237 Eulunaddoliaeth........................... 238 Symudiad y Parch. J. G. Roberts...... 238 Lower Castle Street, Bristol............ 239 Croesoswallt................................ 239 Cyfarfod Chwarterol Mon............... 239 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr.................. 240 CyfrifyBobl.............................. 241 Cyfarfodydd mis Mai.................... 241 Y Parch. Henry John Hatch............ 241 Dyfetha arian.............................. 241 Iwerddon........ ........................... 242 China......................................... 242 Ffrainc....................................... 242 Priodasan, Marwolaethau............... 242 Hanesion Cyffredinol— Cyfarfod blynyddol y Bibl Gymdeith. 243 St. George.—Y Wenol.................. 243 Llanelli, sir Frycheiniog................ 243 Aberdar..................................... 243 Cyfraith.—Gwartheg yn meirw ....... 244 Dychryn yn mhlith marsiandwyr...... 244 Vesuvius.—Caercystenyn............... 244 Rhyfel deng mlynedd a dengain ...... 244 Y Bibl yn Russia........................... 244 Victor Emmanuel a'r Pab............... 244 Dyn hiliogaethol.—Yr ẃyn............ 244 Llosgi i farwolaeth........................ 244 Naturmenywod.—-Y geiniog uewydd 244 DOLGELLAÜi ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Prls 6du