Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif463.] GOEPHENAE, Í860. [Cyf.xxxìx. $ iftBimfcDpaiaîJ* Ddwinyddiaeth ac Egldriadau Ys- grythyrol— Yr Epistol at yr Hebreaid.............. 245 GoladgrasDuw........................... 249 ................................ 251 Bywyd ac Amserad Enwogion— CofamMose8 Jones, Maesglas....... 252 Bywyd a marwolaeth Richard Jones 256 Y Parch. Henry D. Northrop, B. A... 268 Addysg— Y Genadaeth—Polynesia OrllewinoL 257 Pwyscymeriad da i bregethwyr....... 260 Esiampl o'r Arwyrain ddiodl ......... 262 Y Dreth Eglwys........................... 264 Map newydd o Ewrop .................. 266 Y draul gydag Arfau Rhyfel.......... 266 Adroddiad y Cofrestrydd Cyffredinol 268 Y Diffyg ar yr haul yn Gorphenaf.... 269 Detholion— Mr.Enill a'r Gwrthgiliwr............... 270 YGist8wynol ............................. 270 Pregethau hirion........................... 271 Dyn.......................................... 271 Nerth cof.................................... 271 Pregethwch Grist ........................ 271 Gwraig synwyrol......................... 271 Ffrwyth wedillawero ddyddiau...... 272 Dau air......................."............... 272 Gras a dyledswydd........................ 272 Mesur pregethwyr........................ 272 Crefyddwyr yn cysgu..................... 272 Barddoniaeth— Gorphwysfa y Cristion.................. 273 Gweddi...................................... 273 CariadCrist ............................... 273 Merch dduwiol............................. 274 Priodas Derfel Meirion.................. 274 Cywydd i Elizabeth Margaret......... 274 Pennillion anerch i Mary Emily...... 274 Englyn o gydymdeimlad................ 275 Y Blodeuyn................................. 275 Gweddi plentyn amddifad ar y plwyf. 275 Y Dreth Eglwys a'i phleidwyr......... 275 Englyn i'r Ysgyfarnog................... 275 Hanesion Crefyddol— Cyfarfodydd Mai Llundain ............ 276 Llanerchymedd........................... 278 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr.................. 279 Y Times a Tholl y Papyr............... 279 Yr Ymladdfa ddiweddar ............... 280 Gofal Esgob Rhydychain am yr Ym- neillduwyr............................... 281 Nid gwyn i gyd........................... 281 Gwir ddychrynfaoedd Rhyfel.......... 282 Sicily........................................ 282 Esgoriadau, Priodasau, Marwolaethau 283 Hanesion Cyffredinol— Dinas Llundain.—üamwain erchyll. 283 Mormoniaid.—Y Parch. H. J. Hatch. 284 Creulondeb at Anifeiliaid.—Boddiad. 284 Hen guineas.—Ymrestru odny Pab. 284 Gweddw Arglwydd Byron.—Tân.... 284 Rhwygiad berwedydd.—Lladddyn... 284 Marwolaeth drwy ddychryn............ 284 Llofruddiaeth.—Damwain.............. 284 Gwenwyno.—Ffrewyllu i farwolaeth. 284 Priodas Chinäwr........................... 284 Llawenydd gormodol..................... 284 Brenin yn Bregethwr..................... 284 Camgymeriad Uedchwith................ 284 DOLGELLAU; ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Prís 6ch.