Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 461.] MAI, 1860, [Cyf. XXXIX. $ <£gttntoî>0íalr, Düwinyddiaeth ac Egluriadad Ys- geythyrol — Yr Epistol at yr Hebreaid.............. 165 Dychweliad at Dduw.................... 171 Cynnydd Crefyddol....................... 174 Addysg—- Y Genadaeth............................... 179 Pa beth yw India?—Rhif II............ 183 Darllenyddiaeth.......................... 186 Hanes Claddfa Síon...................... 18G Yr Eisteddfodau diweddar............. 188 Claddu y meirw........................... 189 Ysgolion Sabbathol Cymru............ 190 Digofaint.................................... 191 Bywyd ac Amserau Enwogion— Cromwel a'i Amserau.................... 176 Detholion— Hyawdledd plentyn....................... 193 Priodas....................................... 193 YByd....................................... 193 Babddoniaeth— Eiriolaeth Crist........................... 194 Coffadwriaeth atn Miss A. Davies..... 194 Llinellau i'r Parch. W. Williams...... 195 Priodas...................................... 195 Englyn....................................... 195 Peroriaeth— Lucknow....... Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr. 196 197 Lloegr a Ffrainc........................... 197 YDreth Eglwys........................... 198 Y Wlad a'r Cnydau...................... 198 Iwerddon.................................... 199 Y Dreth Eglwys etto..................... 199 Ffrainc....................................... 200 Y Pab ar y glun ddiweddaf............ 200 Amerig....................................... 201 Esgoriadau, Priodasau, Marwolaethau 201 Hanesion Cyffredinol— St. George's in theEast.................. 201 Crogi dyn.—Esgoriad anarferol........ 201 Ethol swyddogion plwyfol............... 202 Plwyfydd St. Paul a St. Barnabas... 202 Mr.Cobden, M.P.—Comed etto......... 202 Pytatws Cynar.—Y Dreth Eglwys ... 202 Ymfudiad.—Tanau........................ 202 Y dadleuydd llwyrymattaliol.......... 202 Gwn'io.—Llyncu dannedd............... 202 Merched yn cysodi........................ 202 Artificial flowers.—Tywysog Cymru 202 Ymweliad ag aelodau Eglwysig...... 202 Ffwl naturiol,—Toll yn Ffrainc...... 202 Aber—Brycheiniog.—Y Wesleyaid... 202 Yr Efengyl yn India..................... 202 Diarfogedigaeth neu drethi............ 203 Trefniant rhyfel yn Ffrainc............ 203 Pa fodd i gael ysgerbwd creadur...... 203 Llaeth gwartheg afiach.................. 203 Cwrdd gweddihynod..............----.-. 203 Cynnulleidfaolaeth........................ 203 Rhyddid crefyddol yn Tuscany...... 204 Ymarferwch ysgrifenu.................. 204 Gwobr gyntaf Chantrey................ 204 Yci o flaen y drych,—Gwyn wy...... 204 Gomedd yfed gwin gyda Washington 204 Na chymerwch gyffyriau............... 204 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6ch.