Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 459.] MAWRTH, 1860, [Cyf. xxxix. W ŵpnntai»0íalí» Dowinyddiaeth ac Egluriadau Ys- gr*thyrol — Yr Epistol at yr Hebreaid............... 85 Digio heb bechu........................... 89 Aflwyddiant proffes heb yr Ysbryd Glan....................................... 92 BYWYD ac Amserau Enwogion— Mr. Peter Hughes, Penypyllau....... 98 Cyfrinachau Aelwyd Fewythr Ro- bert......................................... 100 Cromwel a'i Amserau.................... 104 Addysg— Cristionogaeth a Sectaeth............... 95 Y Wasg— Lampau y Deml........................... 107 Hanesion Crefyddol— Cyfarfod Cenadol Caergybi............. 118 Cyfarfod Chwarterol Mon............... 119 Hanesion Gwladol— Agoriad y Senedd......................... 119 Y Goden (Budget)....................... 120 Rhyddfarchnadaeth â Ffrainc......... 120 DadlyDrethEglwys...................... 121 Ysgolion Gwaddoledig................... 122 Lloegr ac Itali.............................. 122 Rhufain..................................... 123 Esgoriadau.................................. 123 Priodasau.................................... 123 Marwolaethau............................. 123 Hanesion Cyffredinol-- Papur gwellt...................,............ 124 Damwain farwol........................... 124 Tri dyn wedi eu claddu yn fyw...... 124 Marwoldeb yn mysg cyffylogod....... 124 Dystrywio adaryn cael ei wahardd... 124 Boddiad...................................... 124 Marw yn yr eira........................... 124 Llofruddiaeth........,...................... 124 Y gwahanglwyf........................... 124 Daiargryn.................................. 124 Sefyll alian................................. 124 Y Llong Fawr.............................. 124 Etholwyr y Deyrnas Gyfunol.......... 124 Trysorfa yr Hen Weinidogion......... 124 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EYAN JONES, BRYNTEG. Pris «Cb.