Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 457.] IONAWR, 1860. [Cyf. xxxix. $ ®mntov&iaù* Düwinyddiaeth ac Egldriadau Ys- grÿthyrol — Yr Epistol at yr Hebreaid ............... 5 Bywyd Enoch a'i ddiwedd gorfoleddus 11 Efengyl i'r Byd.............................. 14 Dîm Achub heb yr Y6bryd Glan....... 16 Biwtd ac Amserau Enwogion— Adgofion fy Ngweinidogaetb............ 19 Cromwel a'i Amserau..................... 24 Cyfrinachau Aelwyd F'ewythr Robert. 27 Addysg— Athroniaeth pethau cyffredin............ 32 "Dinystr Dinasoedd y Gwastadedd" —Y Feirniadaeth a*r Bryddest...... 33 Y Wasg— Esboniad ar Ddammogion Crist......... 34 Detiiolion— Gwawdiwr yn cael ei ddystewi......... 35 Argyhoeddiadau............................ 35 Meddwl dyn................................. 35 Diànc o fagl yr adarwr ................... 35 Lliwio yn goch.............................. 35 Pen 01iver Cromwel....................... 35 Diffyg Egwyddor........................... 35 Caru .......................................... 35 Barddoniaeth— Y Sylfaen safadwy ........................ 36 Havclock, Nana Sabib, y Sepwys, a'r Gwrthryfel................................ 36 Y diweddar Mr. J. Thomas............. 36 Marwolaeth Mr. J. Davies............... 36 Marwolaeth E. Ll. Williams............ 36 Y Bedd....................................... 36 Peroriaeth— Llanbrynmair 37 Hanesion Creftddol— India.......................................... 38 Y Genadaeth i China..................... 3» Arfogaeth oreu y Cristion ............... 39 namDoctor Carey.............. 40 Hanesion Gwladol— Ffrainc a Lloegr........................... 40 YParch. Mr.Hatch........................ 41 Cyfraith yn erbynCabledd............... 42 Ffrainc........................................ 43 Morocco....................................... 43 Silesia......................................... 43 Yspaen........................................ 43 Priodasau, Marwolaethau ............... 43 Hanesion Ctffredinol-— Ywledd ddiwygiadol yn Le'rpwll...... 44 Marwolaeth raenyw ryfedd............... 44 Angeu drwy yfed........................... 44 Cyhuddiad yn erbyn Mr. Hatch......... 44 Mr. J. Bright................................. 44 Rbodd haelionus ........................... 44 Syr John Franklin......................... 44 Awrlais yn dirwyn ei hun............... 44 Mr. Guinness...............^............... 44 YSenedd.................................... 44 Dynes yn ddyn.—Llyfrgell helaeth...... 44 DirwyoAmaethwyr.—YBala............ 44 DOLGELLAU: ABGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6ch.