Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 456.] RHAGFYR, 1859, [Cyf. xxxviii. ¥ OTî)nîtU)i)0iaìî» DüWINYDDIAETH AC EGLURIADAU Ys- GRYTHYROL— Yr Epistol at yr Hebreaid............... 445 Cyfaill yn huno—Pregeth ar farwol- aeth Mr. John Tyrer.................. 449 Yr Arglwyddyn cyhoeddi ei enw.... 454 B.ywyd ac Amserau Enwogion— Pulpud Llundain—Y gwahanol enw- adau....................................... 455 Cromwell a'i Amserau—Pen. I. Ar- weiniad i mewn........................ 456 Addysg— Rhinweddau Gwraig dda................ 459 Eglwys Rhufain........................... 462 Darllenwch hwn ddwywaith — O Draethawd R. Humphreys, Bangor 467 Cofnodau Misol........................... 469 Arwyddion yr Amserau— Wesleyaeth aG Annibyniaeth........... 464 Detholion— Alexander a Clitus........................ 469 Addysg....................................... 469 Barddoniaeth— Lünellau a draddodwyd yn Nghyfar- fod Blynyddol Cymdeithas Lenydd- ol Nefyn..................,,;?............ 470 Hanesion Crefyddol— Gweddi dros Madagasgar— At Gyf- eilliony Cenadaethau.................. 471 Pacaltsdorp, Deheudir Affrioa-—Ym- adawiad y chwaer gyntaf............ 471 Cyfarfod Chwarterol Mon............... 471 Cymdeithas Gwyr íeuainc Salero, Llynlleifiad.............................. 472 Hanesion Gwladol— Y Diwygiad yn Iwerddon—Sylwad- au y Parch. J. Graham............... 474 Dychweliad y Parch. Thomas Binney i Loegr.................................... 475 Eifl pechod gyda'r opiwm............... 475 Yr Ystorm ddiweddar—Drylliad y Royal Charter........................... 476 Y Pciriannydd yn mysg brenhinoedd 476 Arglwydd Brougham ar Oddefiad ( Toleratíon.)............................. 476 Mri. Spurgeon a Guiuness............... 477 Y Brys-lythyrau i China................ 477 Dygwyddiadau mwy gobeithiol...... 477 Yspaen....................................... 478 Cbina........................................ 478 Amerig..................................... 478 Esgoriadau................................. 478 Priodasau.................................... 478 Marwolaethau.............................. 478 Y Cynnwysiad.............................. 479 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6ob.