Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 454.] HYDREF, 1859, [Cyf. XXXV1D. ¥ arpttttUîgötaîr* DüWINYDDIAETH AC EGLURIADAU Ys- GRYTHYROL— Yr Epistol at yrHebreaid............... 365 Yr Adfywiad Crefyddol................. 370 Lledaeniad yr Ysgrythyrau a'r effeith- iau......................................... 374 Basgedaid................................... 378 Bywyd ac Amserau Enwogion— Pulpud Llundain—Y Parch. J. How- ard Hinton, M.A........................ 379 Cbwyddyd a Gwyddor— Dylanwad Rheilffyrdd ar gymeriad cenedl y Cymry......................... 384 Addybg— Yr Eglwys a'r Dreth..................... 381 Ebeneaer, Llanddeiniolen............... 389 Cofnodau Misol........................... 390 Eisteddfod Adwy y Clawdd.......... 391 Detholion— ün rhagfarnllyd........................... 394 Cjrfeillion.................................... 394 Segurdod.................................... 394 Tlodi a chyfoeth........................... 394 Barddoniaeth— Y Parch. T. Mortimer................... 395 Hanesion Crefyddol— Ch}na........................................ 396 Blaenolygfeydd y Genadaeth....... 396 Gorsafau newydd i bregethu....... 396 Ardaloedd o Baganiaeth oddiallan. 397 WesIeyaethacADnibyníaeth............ 397 Adfywiad Crefyddol yn Glasgow..... 398 Anrheg i'r Parch. John Roberts, Buckley................................... 398 Undeb Cynnulleidfaol Lloegr a Chy- mru—Cyfarfod Aberdare............ 399 Y Diwygiad Crefyddol................... 400 Hanesion Gwladol— Byddinoedd sefydlog Europ............ 401 Byddin Ffranc o Itali..................... 402 Sardinia a'r tiriogaethau................. 402 Rbyíel eto â China............x........... 403 Esgoriadau................................. 403 Priodasau................................... 403 Marwolaethau.............................. 403 Hanesion Cyferedinol— Yr Haul a'r Comed........................ 403 Y Biblyn India........................... 403 Gorfaeliaeth y Bibl....................... 403 Gorsafau Cenadol y Parch. R. Moffat. 403 Ymneillduwyr mewn cysylltiad â'n swyddogion dinasaìdd................. 403 Gweithrediadau Protestanaidd yn Lombardy............................... 404 Caethwasanaeth Amerig a'r Eglwys. 404 Pentyrch—Anrhegu Gweinidog...... 404 Dr. LÌYÌngstone............................ 404 Corff yn y Seine........................... 404 Y geri........................................ 404 Vesuvius.................................... 404 Damwain farwol........................... 404 Genedigaeth anarferol.................... 404 Gomedd claddu.........,................. 404 Dalfafawr.................................. 404 DOLGELLAIT: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6cb.