Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 453.] MEDI, 1859, [Cyf. xxxviii. ¥ ®gimto8*iaìh DUWINYDDIAETH AC EGLURIADAU Ys- GRYTHYROL— Yr Epistol atyrHebreaid............... 325 Y Cyfammodau........................... 345 Bywyd ac Amserau Enwogion— Sian Ellis.................................... 330 Palpud Llandain.......................... 335 Adgofion fy Ngweinidogaeth.......... 339 Marw-restr—Mr. J. Thomas, Chwilog 350 Mrs. Jones, Amlwch .................. 351 Arwyddion yr Amserau— Mormoniaeth.............................. 337 Addyso— Aelwyd lan, Prydau parod, aThymher dda.......................................... 341 Cofnodau Misol............................ 350 Detholion— Gallu amynedd............................ 351 Gemau wedi ou casglu o waith Ven- ning......................................... 351 Y gwahaniaeth rhwng crebwyll a chymyg.................................... 352 Y tobaco yn dyfetha y Uais ............ 352 Barddoniaeth— Yr Iachawdwr yn ei ingoedd.......... 353 Ewybrnant.................................. 355 Y Morgrugyn.............................. 355 Hanesion Crefyddol— Ebenezer, Llanddeiniolen............... 356 Cymanfa Mon.............................. 356 Sirhowy ..................................... 356 Cyfarfod Chwarterol Mon, ac urddiad Mr. E. Hughes............................ 357 Urddiad Mr. Henry Jones.............. 358 Pentraeth, Mon........................... 358 Y Diwygiad ynlwerddon............... 359 Y Weddi Gyffredin....................... 360 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr ................... 360 Y Goden................................... 360 Y Senedd a'i Phwyllgorau............ 360 Ein Hamddiffynfaoedd ................ 361 Arglwydd Brougham ar y Rhyfel... 361 Yrlndia.................................... 362 Y Rbyfel a'r Heddwch.................. 362 Dadl arall ar Itali ........................ 363 YSefyllallan.............................. 363 Esgoriadau................................. 364 Priodasau.................................... 364 Marwolaethau.............................. 364 HANESION CrFFREDINOL— Eisteddfod Llanbedr, Ceredigion...... 864 Y GreatEastern..................,........ 364 Deugain mil o Genadon yn eisieu .... 364 Traulpleser................................. 364 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6ch.