Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 452.] AWST, 1859, [Cyf. xxxviii. ¥ ewntowisto* DüWINYDDIAETH AC EGLURIADAU Ys- GRYTHYROL— YSabbath ................................. 285 Tri dosbarthyn yr Eglwys.............. 288 Basgedaid .................................. 292 Bywtd ac Amserau Enwogion— Henry Edwards, Conwy................. 293 Pulpud Llundain—Yr Anrhyd. a'r Parch. BaptistNoel..................... 299 Marw-restr—Mrs. Owens............... 310 Arwyddion yr Amserau— Achos y bobl a sefyllfa y Cyfandir ... 302 Syr Robert Peel a'r Annibynwyr...... 307 Addysg— Cofnodau Misol—Awst.................. 301 Y Dr. Albert Barnes ar Ddirwest... 308 Y Wasg— Myfyrdodau Barddonol.................. 309 Gogoniant y Grefydd Gristionogol... 310 Llyfr Cyfrifon yr Ysgol Sabbathol...... 310 Detholion— Gelynion..................................... 311 Canlyniadau pethau bychain............ 311 Gweithiau hynodolafur dynol......... 311 Deuwch i'r cwrdd gweddi............... 311 Llafurio dros Dduw....................... 312 Yr Oes Apostolaidd....................... 312 Crofydd deuluaidd......................... 313 "Didoliad dau deulu"................... 313 Y saith ynfytyn............................ 313 Balchder a gostyngeiddrwydd......... 313 Barddoniaeth— Llinellau er cof am Mrs. llobcrts, Bala 314 Gwahoddiad i'r Parch. S. Roberts.... 314 Plant da y Bibl—Abel.................... 314 YWlawlen.................................. 314 Hanesion Crefyddol— CymanfaDinbychaFflint............... 315 Sefydliad gweinidog...................... 316 Cymdeithasy Traethodau............... 316 Penarth, gerLlanfair..................... 317 Cymanfa Manchester..................... 318 Hanesion Gwladol— Y Weinyddiaeth newydd............... 318 Mr. Cobden................................. 319 YDiwygiad yn Iwerddon............... 320 Brwydr Solferino.......................... 321 Heddwch rhwng Ffrainc ac Austria. 321 Esgoriadau................................. 322 Priodasau.................................... 322 Marwolaethau.............................. 322 Hanesion Cyffredinol— Tarth......................................... 322 Gwyliau y Sulgwyn...................... 322 Pytatws...................................... 323 Y Maine Law.............................. 323 Y llythyrgod drymaf..................... 323 Parhad Argraffiadau...................... 323 Iarll Carlisle a'r rbyfei................... 323 Cymanfa ddwyreiniol y Deheudir.... 324 Llanelli....................................... 324 Llythyrdy cyffredinol.................... 324 Ty yr Arglwyddi.......................... 324 Gwallgofddyn.............................. 324 Yr eryr auraidd ........................... 324 Argraffnodau.............................. 324 Newyddiaduron........................... 324 Codi drwy hûn............................. 324 Cynulleidfaolaeth yn yr U. Daleithiau 324 Yr Ysgolion Sabbathol................... 324 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Prls 6cta.