Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 451.] GORPHENAF, 1859. [Cyf. xxxviii. ¥ arsttntui?0îaîr* DüWTNYDDlAETH AC EGLURIADAU Ys- GRYTHYROL— YrEpietol at yr Hebreaid............... 245 YSabbath ................................. 250 Deddf Duw................................. 255 ................................ 259 Bywyd ac Amserau Enwogion— Pulpud Lluudain—Y Parch. James Hamiiton, D.D........................... 262 ARWYDDION YR AMSERAU— Mormoniaeth.............................. 270 Addysg— Yr Adfywiad.............................. 258 YrAchos.................................... 263 Diwydrwydd a Chynnildeb ............ 266 Cofnodau Misol—Gorphenaf.......... 272 Celfyddyd— Addoldy yr Annibynwyr, Rhyl...... 260 Detholion-— Dirgeledigaethau y Cristion............ 273 Babddoniaeth— Diogi ........................................ 274 Emyn oddiar Mal. iv. 2.................. 274 Englynion a gyfansoddwyd o dan effeithiau y ddannodd................... 274 Hanesion Crefyddol—- Cenadaethau i China..................... 275 Yr Adfywiad yn America............... 276 Capel Penygroes........................... 276 Undeb CynulleidfaolLloegr a Chymru 276 Y Dreth Eglwys......................... 277 Italy a'r Rhyfel.......................... 277 ArgraffuyBibl........................... 278 Hanesion Gwladol— Y Senedd Ymerodrol..................... 278 YrEtholiadau.............................. 278 Louis Eossuth............................. 279 Pleidiau Gwladol.......................... 279 Gwallgofrwydd y Rhych-ddryll....... 280 Dr. Guthrie ar y Rhyfel ac anmhleid- iaeth ....................................... 281 Diwygiad Crefyddol..................... 281 Ffrainc a'r Ymerawdwr.................. 282 Tywysog Cymru a'r Pab............... 282 Marwolaeth Brenin Naples............. 282 Newyddion penderfynol o'r Rhyfel... 282 Esgoriadau, Priodasau, Marwolaethau 282 Hanesion Cyffredinol— Yn briodasferch a gweddw mewn un diwmod.................................... 283 Profiad drwgweithredwr ............... 283 Novel gynnyrchiog........................ 283 Esgor ar dri phlentyn................... 283 Genedigaeth mewn cerbyd............. 283 Marchogion yspeilwyr................... 283 Maer dysgedig............................. 284 Plant yn y Senedd........................ 284 Campusrwydd a chyfrwysder.......... 284 Addysg yr ardd........................... 284 Carcharorion............................... 284 Clecai ....................................... 284 Y Proffcswr a'r Lloerig.................. 284 Yr Holwra'r Atebwr..................... 284 Tyb y cyhoedd ........................... 284 Bywyd yn diweddu yn dda............ 284 Blodau....................................... 284 Trefn a rheol.............................. 284 Dr. Buckland a'r cèryg.................. 284 Diwedd pob taith......................... 284 DOLGELLAUi ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris «ch.