Skip to main content

££ DYSGEDYDD. Rhif 450.] MEHEFIN, 1859, [Cyf. xxxviii. ¥ öTimitU)i>0taîí. DüWINYDDIAETH AC EöLURIADAU Ys- GRYTHYROL— YrEpistol at yr Hebreaid............... 205 YSabbath ................................. 209 Aelodau Corff Crist ..................... 213 Bywtd ac Amserau Enwogion— Pulpud Llundain—Y Parch. William Brock....................................... 215 Marw-restr—Harri Edwards......... 229 Arwyddion yr Amserau— Mormoniaeth.............................. 217 Yr Eglwys Sefydledig yn lleiafrif o'r Genedl..................................... 227 Addysg— Diwydrwydd a Cbynnildeb ............ 220 Eglwys neu Gapel........................ 226 Y Parch. S. Roberts yn Hyde Park... 230 Cofnodau Misol—Mehefin.............. 230 Celfyddyd— Carnac, neu Carnedd 225 Detholion— Argyhoeddiad Anffyddiwr............ 231 Henaint anrhydeddus.................... 231 Rhagfarn.................................... 232 Planiedydd yn gwerthu ei Ferch...... 232 Yr hyn a all tad tuag at addysgu...... 232 Dewis-ddywediadau John Newton ... 233 William Flower........................... 233 Barddoniaeth— Creulonderau y Gaethfasnach......... 234 Marwolaeth Thomas William......... 234 Arlun y Parch. W. Ambrose.......... 234 Bore'r Gwanwyn......................... 235 Fy Chwaer................................. 235 Marwolaeth Mr. D. Roberts............ 235 Y Bedd...................................... 235 Daniel yn Ffau'r Llewod ............... 235 Hanesion Crefyddol— Teithiau Cenadol yn China ............ 236 Cenadon i China........................... 237 Cyfarfod Chwarterol Mon............... 237 Cyfarfod Bagillt........................... 238 Cyfarfod Chwarterol Dosb. Dinbycb. 238 Cyfreithiwr yn troi yn Genadwr...... 238 Hanesion Gwladol— Y Senedd Newydd....................... 239 Yr YmerawdwrNapoleon............... 240 Rhyfel wedi ei gyhoeddi................ 240 Arfogedigaeth sefydlog.................. 241 Ymgais etto at fywyd yr Ymerawdwr 242 Y Cymdeithasau Crefyddol............ 242 Y Gymdeithas Lyfrawl................ 242 Cymdeitbas Cyfieithu y Bibl......... 242 Undeb y Bedyddwyr ................... 242 Cymdeithas Gartrefol y Bedyddwyr. 242 Cymdeithas Wyddelig y Bedyddwyr 242 Cymdekhas Genadol y Bedyddwyr. 243 Dychweliad yr Iuddewon............... 243 Sefydliad Ysgol Sabbathol yr Eglwys 243 Cymdeithas Ddarllen yr Eglwys... 243 Ysgol Weithiol Haverstock Hill... 243 Cymdeithas Brotestan. Ddiwygiedig 243 Cymdeithas Cyfaill y Pererin......... 243 Cymdeithas Genadol y Wesleyaid... 243 Cymdeithas Addysg Gristionogol... 244 Y Cyngrair Efengylawl ............... 244 Cymdeithas Genadol Llundain....... 244 Cymdeithas Genadol Gartrefol...... 244 Cymdeithas Adeiladu Capeli......... 244 Priodasau, Marwolaethau............... 244 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6ob.