Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 449.] MAI, 1859, [Cyf. XXXVIII. ¥ ar»nnU3»0iaîr, Duwinyddiaeth ac Eglüriadau Ys- grythyrol— Yr Epistol at yr Hebreaid............... 165 Crefydd yr Ystafell ddirgel, neu y Weddi ddirgel.......................... 172 Basgedaid .................................. 187 Bedydd y Waldensiaid.................. 190 Bywyd ao Amseraü Enwogion— Y Cyfaill Isaac ........................... 176 Pulpud Llundain—Y Parch. A. J. Morris.................................... 183 Catherine Lloyd, Pisgah............... 192 Celfyddyd— Graddol agoriad dalenau^Celfyddyd. 185 Addyso— Yr Achos.................................... 182 Cerddoriaeth Eglwysig.................. 188 Cofnodau Misol—Mai.................. 193 Y Wasg— Pregeth ar Addoliad Cyhoeddus. Detholion— YFelin...................................... Dynoliaeth yn y nefoedd ............... "Hust! peidiwch dweyd mai fi ddy- wedodd"................................. Mynediad Elias i'r nefoedd............ PrisBibl yn y dyddiau gynt............ Barddoniaeth— Miss Elizabeth Bryan, Ruthin. I'm Cyfaill 01iver................ Y Gromen nefol................... 194 194 194 195 195 195 196 196 196 Hanesion Crefyddol— Teithiau Cenadol yn China............ 197 Diwygiad Crefyddol yn y Groeswen. 198 Y Diwygiad Crefyddol.................. 198 Pwyllgor Athrofa y Bala ............... 198 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr ................... 199 Ysgrif y Diwygiad ..................... 199 Ysgrif ddiweddar y Dreth Eglwys. 200 Y Gymdeithas dros Ddiwygiad Sen- eddol....................................... 201 Y Barwn Bramwell....................... 201 Barn Syr Robert Peel ar uchelfrydedd milwrol.................................... 202 Rbyfel neu Heddwch..................... 202 Naples....................................... 202 Russia a Ffrainc........................... 202 Esgoriadau................................. 202 Priodasau ................................... 202 Marwolaethau.............................. 202 Hanesion Cyffredinol— Y tymmor.—Y gyfraith.................. 203 Barn y byd................................ 203 James Watt mewn perygl............... 204 Sefyll allan.—Priodas hynod............ 204 Ffaglu....................................... 204 Trafaelu i Lundain gan' ml. yn ol... 204 Syrthiad Eglwys.—Dygwyddiad...... 204 Gweuwyn.—Llosgiad ................... 204 Mwyalchen ladronig..................... 204 Dinystr dychrynllyd..................... 204 Y Great Eastern.—Mrs. Stowe...... 204 Dwfr gwenwynig.—Syr W.W. Wynne 204 Sect newydd etto.—Burns............... 204 Cyfrif gwallt y pen.—Brag ............ 204 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6ch.