Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 448.] EBRILL, 1859, [Cyf. xxxviii. ¥ <rrnmtU32>0ian* DüWINYDDIAETH AC EGLUBIADAU Ys- GEYTHYEOL— YrEpistol at yr Hebreaid............... 125 BYWYD ac Amseeau Enwogion— Aâgofion galarus am Chwaer deilwng 141 Pulpud Llundain—Y Farch. H. Mel- ville, M.A................................ 142 Celfyddyd— Eglwys Gynnulleidfaol Llandudno... 135 Addysg— Mynwent Cibroth-Hattaafa............ 131 Afresymoldeb y Bobl yn eu perthynas â'u Gweinidogion ..................... 136 Fy Nhaith o'r Gegin i'r Parlwr........ 144 Cofnodau Misol—Ebrill ............... 150 Arwyddion yr Amserau— Mormoniaeth.............................. 146 Y Wasg— Noson y Clwb.............................. 151 Detholion— Ffrwythau llafur Cenadol yn Neheu- barth India ac yn Ceylon............ 151 Canlyniadau pethau bychain............ 151 Barddoniaeth— Echryslonrwydd Rhyfel.................. 152 Feroriaeth— Margret..................................... 156 Hanesion Crepyddol— China........................................ 157 Darluniad o'r maes yr hwn sydd new- ydd ei agor.............................. 158 Eglwys Loegr Rydd yn Australia .... 158 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr ................... 159 Ysgrif y Diwygiad ..................... 159 Y Llynges................................. 159 YDrethEglwys ........................ 159 Yr Iuddewon yn y Senedd............ 159 Digywilydd-dra y Times............... 159 Ehyfelneu Heddwch..................... 160 Pa beth a allasem wneud gyda'r arian? 161 Cyfaddefiadau Rhyfelwyr............... 161 Esgoriadau................................. 162 Priodasau ................................... 162 Marwolaethau.............................. 163 Hanesion Cyfteedinol— Cymysgiad ymborth a diodydd ...... 163 Gwýr oedranus y Ty Cyffredin...... 163 Bastarddiaeth yn Ysgotland........... 163 Arglwyddes Thumb ..................... 163 Cerydd mewn natur dda................ 163 Damwain erchyll.—Tân................. 163 Lladdar reilffordd........................ 163 Rhostio dyn yn fyw...................... 163 StrahanaPaul ............................ 163 Llys y Mân-ddyledion ................... 163 Llyfrgelloedd echwynol Le'rpwll...... 164 Cardotwraig.—Hen <\r rhyfedd...... 164 Y perygl o goegfeddygiaeth............ 164 Coesau defaid.—Siwgr.................. 164 Peiriant newydd........................... 164 Pylor ar dân................................ 164 Llosgi Negro .............................. 164 Llongau mewn gwaith .................. 164 Cyhoeddi llyfrau........................... 164 Marwolaethau.............................. 164 Iawn ar reilffordd ........................ 164 Y Post....................................... 164 Lladrones feiddgar........................ 164 Galwadau................................... 164 Dynion wedi eu lladd gan fellt......... 164 Treth y cwn................................ 164 Llythyr rhyfedd........................... 164 Gostyngeiddrwydd........................ 164 Swyddfa argraffyddol ddystaw......... 164 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris €cìx.