Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 444.] RHAGFYR, 1858, [Cyf. xxxvii. DuWTNYDDIAETII AC EGLURIADAU Ys- GRYTHYROL— YSabbath ................................. 445 Iachawdwriaeth yn yr Ordinhadau... 452 Galwad yr Efengyl...................... 455 Basgedaid.................................... 468 Bywyd ac Amserau Enwogion—- YParch. Peter Griffiths, Llanrwst... 458 Adgofìon fy Ngweinidogaeth.......... 464 Arwyddion yr Amserau— Mormoniaeth................................ 465 Cjbltyddyd a Gwyddor— Avebury, neu Bryn Gwyddon......... 469 Y Waso— Drws yTý...............,.................. 471 Detholion— 44 Os byddaf byw ac iach"............... 471 Barddoniaeth— Cân ar Job xiv............................. 472 Hanesion Crefyddol— Trydedd Gynnadledd Genadol......... 473 Hanesion Gwladol— Ein hamddiífynwyr ar diracar fòr... 474 J. Brigbt, A. S............................ 474 PulpudLlundain........................... 475 Esgoriadau.................................. 475 Priodasau.................................... 475 Marwolaethau.............................. 476 i Hanesion Cyffredinol— Ffrcwyllu milwr............................ Lladd plentyn gan fyharen.............. Medru Ieithoedd........................... Eira.......................................... Arian gwobr................................ Rhagor o gomedau........................ Darn pcdair ceiniog........................ Pytatws....................................... Gwenwyno................................. RhyddidBates.............................. Ffordd haiarn Dyffryn Clwyd......... Cydoeswyr á Burns........................ Ymddangosiad y Comed yn yr Aifft Cadwad y corff rhag llygredd.......... Anifeiliaid ar y chwareufwrdd......... Eilliobuan................................... Dyn wedi gadael ei wraig............... Corach....................................... Rhagfynegiad yn nghylch y tywydd Y meddw a'r digofus..................... Llofruddiaeth.............................. Llanelly...................................... Cyfansoddi beddargraff.................. Caersalem.................................... Y ffordd i chwi wneud eich hun yn aunedwydd.............................. Dynion da.................................... Wyddgrug................................... Y Parch. R. Parry, Abercarn......... Darlith....................................... Tanygrisiau................................. 476 476 476 476 476 476 476 476 477 477 47.7 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 478 478 478 47.S 478 478 478 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris~6ch.