Skip to main content

Rhif 443.] TACHWEDD, 1858, [Cyf. xxxvii. ¥ <ítmnm>0nŵ DüWINYDDIAETH AC EGLURIADAU Ys- GRYTHYROL— Y Sabbath ................................. 405 Maddeuant.................................. 411 Gwerthfawredd Crefydd Foreuol...... 416 Deddf Duw................................. 420 Bywyd ac Amserau Enwogion— Aelwyd F'Ewythr Eobert............... 424 Celfyddyd a Gwyddor— Adeiladu-Capeli........................... 428 Y Serea Wib............................... 430 Y Wasg— Pregeth ar Grefydd Deuluaidd......... 431 Detholion— Pob un yn y cyfarfod gweddi......... 432 Pechod....................................... 432 Ymddyddan yn nghylch Pregethau... 433 Pregethu difudd........................... 433 Ypwyso gredu yn Mab Duw......... 433 Y gwahaniaeth rhwng dynion......... 434 Awgryraiadi lawer....................... 434 Bibl y Carcharor........................... 434 Meddwl a llefaru.......................... 434 Pregethu a bucheddu..................... 434 Y tri dosbarth.............................. 434 YDiogyn.................................... 434 Marwolaeth Merthyr..................... 434 Barddoniaeth— Cywydd i'r Gauaf........................ 435 "Iachawdwriaeth gymaint"............ 436 Syniadau y Cristion wrth farw......... 436 YBedd....................................... 436 Cariad y Morwr........................... 436 Hanesion Crefyddol— Y Parch. C. H. Spurgeon, a'r Parch. Henry G. Guinness..................... 437 UndebCynulleidfaolLloegraChymru 438 Marwolaeth Syr John Potter.......... 439 Hanesion Gwladol— Prydeinwyr yn India..................... 440 Y Comcd....'................................ 441 Gwrthryfel yn India..................... 441 China ........................................ 441 Vienna...................................... 441 Ffrainc....................................... 441 Priodasau, Marwolaethau............... 442 Hanesion Cyffeedinol— Mwy o aur ................................. 442 Ynys newydd o Guano.................. 442 Ffrwydriad dychrynllyd................. 442 Cyfrifiad y Baron Dupin................ 442 Y Mumy.—Petris......................... 442 Cardotiaeth.—Y Comed .,............... 442 Dau oedranus.............................. 442 Priodas yn cael ei hattal................ 442 Damwain farwol........................... 442 Y Mormon.—Mochyn creulawn ...... 443 Sefyll ar ei ben............................ 443 Prcgethwr yn y carchar.................. 443 Menyw ieuanc yn dal lleicìr............ 443 Milwyr olndia............................ 443 Marwolaeth ddisyfyd .................... 443 Yspeiliad beiddgar........................ 443 Llofruddiaeth Stanfield Ilall............ 443 Y Pab a China............................. 443 Y Geri yn Sweden........................ 443 Cymdeithas Heddwch Manchester ... 443 Dystryw trwy cìàn.—Rhyddid milwyr 443 Yspeiliadau digywilydd................. 443 Gwybodaeth Postfeistri.................. 443 Damwain farwol........................... 443 ITunladdiarìau.—Marw o ddychryn ... 444 Pris cantorion.............................. 444 Colyn cacynen.............................. 444 Lladiones plant.—Mostyn............... 444 Maesglas .................................... 444 Cyfarfod Chwarterol Merthyr......... 444 Blacnafon................................... 444 Dirprwyaeth Addysg..................... 444 Pellebyr Môry Werydd................. 444 Y "Dial".................................... 444 Bywyd brcnhinol.......................... 444 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris~6cb.