Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 441.] MEDI, 1858, [Cyf. XXXVII. ¥ <ftgnntoî>0tatr< DUWINYDDIAETH AC EGLURIADAU Ys- GRYTHYROL— YSabbath ................................. 325 Y Goleudy.................................. 333 Maddeuant.................................. 334 Cyflwr Creadigoldyn..................... 347 Btwyd ac Amserau Enwogion— Y Parch. Peter Griffith, Llanrwst...... 342 Adî>yso—• Llywodraeth a Ehyfeloedd Lloegr... 338 Buddioldeb yr Ysgol Sabbathol......... 351 Barddoniaeth— Llongddrylliad Paul ..................... 354 Blodeuyn y Glaswelltyn ............... 354 Peroriaeth— Pwllheli..................................... 355 Hanesion Crefyddol— Ynys Fate.................................... 356 Afon Kat, Deheudir Affric............. 357 Marwolaeth y Parch. Ch. "Wilson...... 357 Cymanfa Arfon............................. 358 Agoriad Addoly newydd y Wern... 358 Cyfarfod Chwarterol Mon............... 358 Y Genadaeth yn Awstralia............. 359 Hanesion Gwladol-— Eisteddiad y Seneddam 1858......... 359 Yr Araith Freninol..................... 360 Llais o'r India.............................. 360 Ymweliad y Frenhines à Cherbourg 361 Enwau gwahanol ar yr un peth...... 361 Ffrainc....................................... 362 Germany.................................... 362 India.......................................... 362 Ytywydd yn India........................ 362 Caercystenyn................................ 362 Esgoriadau.................................. 362 Priodasau.................................... 362 Marwolaethau.............................. 362 Hanesion Cyffredinol— Glyndyfrdwy..........................,..... 363 Encilwyro'r fyddin a'r Milisia......... 363 Y geri........................................ 363 Mr. Cobden................................. 363 Esgyn i MonteRosa...................... 363 Cosb am feddu offer dattod cloion... 363 Damweiniau ar reilffyrdd............... 363 Llwynog dof................................ 363 Y gath a'r piano........................... 364 Pregethau ysgrifenedig.................. 364 Esgoriad rhyfedd........................... 364 Deisebion dros briodi chwaer gwraig 364 Y darllawdy mwyaf yn y byd......... 364 Y dref afiachaf yn Lloegr.....t.......... 364 Mab Robert Owen......................... 364 Lledr yn codi............................. 364 Yfyddin..................................... 364 YDreth Eglwys............................ 364 Tylodion danteithiol....................... 364 Diwedd truenus pen campwr............ 364 Marwolaeth ddisyfyd..................... 364 Y clefyd melyn............................ 364 Ystorm o fellt a tharanau............... 364 Hysbysiad rhyfedd........................ 364 Jerrold a'r awdwr ieuanc............... 364 Rhy ddrwg.................................. 364 Y beirniaid................................. 364 Y telegraff tanforawl..................... 364 Llofrudd yn rhoddi ei hun i fynu...... 364 Y Patriot................................... 364 Rhybudd rhyfedd......................... 364 Gough v. Lees............................... 364 Cawod o forgrug duon.................. 364 Llosgi yn arswydus........................ 364 Cawod o lyffaint........................... 364 DOLGELLAUi ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Prls tfob.