Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 440.] AWST, 1858, [Cyf. xxxvii. ¥ üî5ttnUî»0iaîr, DüWINYDDIAETH AC EdLURIADAU Ys- GRYTHYROL— Adfywiad ar Grefydd ................... 285 Rhyfel yn cael ei chwilio yn wyneb egwyddorion yr Efengyl............... 306 Bywyd ac Amserau Enwogion— Mrs. Elizabeth Griffiths.................. 295 Y Parch. John Powell................... 300 Aelwyd Fewythr Robert............... 301 Addysg— Hawliau Merch fel aelod o gymdeithas —Beirniadaeth........................... 300 Darganfyddiadau Seryddol 1857...... 311 Detholion— Y Carcharor a'i Fam..................... 312 Rhagfarn.................................... 312 Effaith Meddwdod........................ 313 HanfodDuw .............................. 313 Trioedd........................,............. 313 Esboniad gwerth ei gofio................ 313 Charles Wesley a'r Gyffeswraig...... 313 ................................ 313 Barddoniaeth— Pryddest ar yr Hcn Gapel a'i amgylch- oedd ........................................ 314 Awr Anobaith............................. 316 Y Cudyn Gwallt........................... 316 I Genfigen................................... 316 Hanesion Crefyddol— Canolbarth Deheudir Affric............ 317 Cymanfa Dinbych a Fflint ............. 318 Cymanfa Sir Forganwg.................. 318 Cyfarfod Chwarterol y Groeswen...... 319 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr................... 319 Pris yr Yd.................................. 320 Ychydig o Wŷr ieuainc hardd Lloegr yn eisieu................................... 320 Ffrainc a Lloegr........................... 321 Yr Amerig................................. 322 Prioda6au, Marwolaethau............... 322 Hanesion Cyffredinol— Hen lofruddiaeth......................... 323 Boddiad bachgenyn............„......... 323 Damwáln ryfedd........................... 323 Y Tywysog Albert........................ 323 Cyfaddefiad llofrudd..................... 323 Haelioni Crefyddol........................ 323 YParch. H. G. Guinness............... 323 Tywysog Cymru a'r Bazaar............ 323 Dr. Lmngstone........................... 323 Prinder dwfr .............................. 323 Gwallgofdai ................................ 323 Mr. Rarey................................... 323 Rhwygiad berwedydd................... 323 Tân mawr................................... 323 Dinystr drwy dân......................... 323 Dyn cant a saith........................... 323 Telegraffbyr............................... 323 Y Lladrad yn dyfod yn ol............... 323 Tân yn Dantzic ........................... 323 Y Cyllid.................................... 323 Gough yn erbyn Lees..................... 323 Damwain arswydus...................... 324 Ci cynddeiriog.—Llifogydd mawrion. 324 Lladd dyn gan bladurwr............... 324 Camgymeriad.—Lle drwg i Formon. 324 Carchar am gusan........................ 324 Marwolaeth drwy wres.................. 824 Pâr dystaw................................. 324 Gwraig yn cael ei lladd gan fochyn ... 324 Y Canwyllau a'r Ffwrn.................. 324 Marw drwy ddychryn................... 324 Cwymp mawr o graig yn Llanberis... 324 Golygfa echrydus arolbrwydr......... 324 Ugain puut o wobr..................;..... 324 Camgymeryd yr eisteddle............... 324 Currants a raisins ........................ 324 Adferiad Charles II....................... 324 Gweddw Joe Smith....................... 324 DOLGELLAUi ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Prls-6ch.