Skip to main content

Rhif 437.] MAI, 1858, ¥ C»ttntoî?0talr, [Cyf. XXXVII. DüWINYDDIAETH AC EûLURIADAU Ys- GRYTHYROL— Traethawd arBregethu.................. 165 A ydyw Rhyfel yn gyson â Christion- ogaeth?................................... 170 Bywyd ac Amserau Enwogion— Mrs. Davies, Ruabon ................... 177 Lampau y Cysegr—John Breese...... 180 Aelwyd Fewythr Robert............... 185 Glànau Conwy a'r Bibl Cymraeg— Dr. Richard Davies.................... 190 Arwyddion yr Amserau— Y"Times"a'r"Deial"................ 192 Detholion— Y Diwygiad Crefyddol yn America. 193 Satan yn Bregethwr ..................... 193 Amrywion................................... 193 Barddoniaeth— Ychydig linellau ar Gymru yn ei Breintiau................................. 194 Englynion................................... 194 Priodas....................................... 194 CariadDuw................................. 194 Noswaith yn yr Hospital ............... 195 Cynghor Tad i'w Fab ................... 196 Dymuniad y Bardd yn ei Gystudd ... 196 Salm xxiii. 4............................... 196 Englyn i hen Wrthgiliwr............... 196 Hanesion Crefyddol— Cenadaethau newydd Canolbarth De- heudirAffric ........................... 197 Cenadon newydd i Ganolbarth De- heudirAffric ........................... 197 India y Dwyrain—Calcutta............ 197 Amwythig.................................. 198 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr .................. 199 India a'r Genadaeth ..................... 199 Eglwys y Bendefigiant.................. 200 Ordeiniad Eglwysig yn cael ei ddar- lunio gan gyfaill i'r Eglwys......... 200 Esgoriadau, Priodasau, Marwolaethau 201 Hanesion Cyffredinol— Brithdir, ger Dolgellau.....,............ 201 Ysmotiau y Frech Wen.................. 201 Llofruddiaeth.—Hunleiddiad ieuanc. 202 Mwy rhydd nag arferol.................. 202 Thomas Cooper y darlithydd.....'..... 202 Cyllidaeth................................... 202 Yr Indiaid a'r rheilffyrdd............... 202 Darluniadau.—Hunladdiad ............ 202 Marwolaethau yn Ffrainc............... 202 Cyfrifîadau Eglwysig yn Iwerddon... 202 Damweiniau ar Reilffyrdd ............. 202 Y Leviathan—Traul y deyrnas......... 202 Marwolaeth drwy lyncu pin............ 202 Mr. Cobden.—Cadben Creulon......... 202 Yr hen fenyw a'r diffyg.................. 202 Copi o'r Efengylau.—Cyhuddiad...... 202 Wyau i wella llosg tân................... 203 Rhoi ar amser caled.—Y diffyg....... 203 Wyth awr a deugain yn yr eira ...... 203 Llygod mewn gwaith glo............... 203 Yr Haf nesaf—Pa fodd i gael anwyd. 203 Brathiad cath.—Meipen ryfedd......... 203 Iawn am glwyfiad ar y reilffordd...... 203 Rhyddni a'r Geri........................... 203 Y gwyntoedd yn nechreu Mawrth ... 203 Yr "Affricaniaid"........................ 203 Twyllwrwedi ei ddal..................... 204 Creulondeb at anifail..................... 204 Llosgi Testament ........................ 204 Croesawu Yspeilydd yn ddiarwybod. 204 Priodas yn cael ei thori ar y diwedd... 204 Yspeilio mewn cerbydau................ 204 Taithy ddaear............................. 204 Y Parch. H. G. Guinness.—Tybaco... 204 Darganfod twyll trwy chloroform...... 204 D0LGELLAU: ARGRAFFEDIG GAIÎ EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6cb.