Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 434.] CHWEFROE, 1858, [Cyf. xxxvii. ¥ CtmnU)»0talí» DUWINTDDIAETH AC EGLURIADAü Ys- GRTTHYROL— Yr Epistol at yr Hebreaid ............... 45 Derbyn Aelodau i Eglwys Ddaw...... 49 Pregeth Anghladdol Mrs. Griffiths ... 52 Btwtd ac Amserau Enwogion— Adgofion fy Ngweinidogaeth............ 56 Y Parch. Charles Haddon Spurgeon... G8 Addtsg— Diwylliad meddyliau y Genedl Ieuanc. 63 Pobol hynod................................. 67 Arwtddion tr Amserau— Manteision Diwydrwydd a Darbod- aeth i'r Bobl weithgar.................. 60 Detholion— Undeb mewn amrywiaeth............... 71 Luther a Zwinglius........................ 71 Dylanwad tiriondeb........................ 72 Dewis cyfaill................................. 72 Gwirebion.................................... 72 Gwir wroldeb............................... 72 Barddoniaeth— Y Fynwent................................... 73 I Goffadwriaeth David.................... 74 Llinellau ar Farwolaeth Ann a David. 75 Dymuniad am nerth i ymddiried yn Iesu Grist................................. 75 Ffolineb o ddweyd Tesni.................. 75 Hanesion Creftddol— China.......................................... 76 Deheudir Affric............................. 77 Cyfarfodydd Ffestiniog................... 77 Cyfarfodydd Undeb Cynnulleidfaol swyddi Dinbych a Fflint............... 78 Corris ac Aberllefeni...................... 78 Anrheg i Weinidog........................ 78 Marwolaethau yn sir Ddinbych......... 79 Hanesion Gwladol— Rhyfel yr India............................. 79 Ein trychinebau yn India................ 80 Priodasau, Marwolaethau................ 80 Hanesion Ctffredinol— Darlith ar India ............................ 81 Galwad ar weinidogion................... 82 Cyfarfod tea i brynu pregethwr......... 82 Mr. Milner Gibson.......................... 82 Menyw wedi colli ei hun.................. 82 Yspeiliad,—Cosbi peiriannwr............ 82 Ych gorwyllt.—Dyn rhyfedd............ 82 Mwy o greulondeb ar y môr............ 82 Rhuthriad tarw.—Colli bywyd.......... 82 Yrhenyriedyddion........................ 82 Y Vatican.................................... 82 Cyfarfodydd diwygiadol.................. 82 Nwyddredegydd ffyrnig.................. 82 Cenadon dinasol........................... 83 Mynediad at Babyddiaeth............... 83 Meitrau a Phaffwyr.—Niwl Llundain. 83 Rhagrybudd.—Dr. Livingstone......... 83 Calon Napoleon.—Y gair classic......... 83 Dysgu babanod.—Ager yn Llundain... 83 Melin wlan ar dàn.......................... 83 Cyhuddo Ynad.—Gwenwyno............ 83 Lladd heb geisio............................ 83 Cadben yn boddi.—Hela.................. 83 Llosgiad ar y môr.......................... 83 Cwn yn ymborth '........................... 84 Anfoniad allan ymborth.................. 84 Hafogmawr.—Hunladdiad............... 84 Anturiaeth fawr.—Damwain erchyll... 84 Ymchwil i farwolaeth morwr............ 84 Bwyta morwyr ac yradeithwyr ......... 84 Ymgais beiddgar........................... 84 Magnel yn rhwygo ........................ 84 Pris bara...................................... 84 Marwolacthau disyfyd..................... 84 Boneddigeiddrwydd........................ 84 Byddwch arafaidd gartref .......,....... 84 Y tywydd..................................... 84 Gcnedigaeth anarferol..................... 84 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6ch.