Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 430.] HYDREF, 1857, [Cyf. XXXVI. "£" <£»nntDî?0ialr. DüWINYDDIAETH AC EGLURIADAU Ys- GRYTHYROL— Yr Epistol at yrHebreaid............... 351 Mesur terfynau y Weinidogaeth...... 353 Bywyd ac Amserau Enwogion— Adgofion fy Ngweinidogaeth.......... 368 Harri Roberts, Dinbych................. 373 Addysg— Y Ferch yn Briod a Mam............... 381 Arwyddion yr Amserau— Anghyfreithlondeb Rhyfel Amddi- flfynol 387 Y Wasg— Pregethau a Thraethodau y diweddar Barch. Morgan Howells............... 388 "Ystorm Tiberias"—Treithalaw...... 389 Barddoniaeth— Cywydd i Adar y Goedwig............ 392 Caniad Solomon........................... 392 Mis Hydref................................. 392 Hanesion Crefyddol— China......................................... 393 Cymanfa Mynwy.......................... 394 Cymanfa Sir Gaerynarfon............... 395 Hanesion Gwladol— Senedd Ymerodrol........................ 395 Deddf yr Ysgariad........................ 396 Ystormydd o Fellt a Tharanau a Llifogydd................................ 396 India......................................... 397 Gwrthryfel yn Madagascar............. 398 Esgoriadau................................. 398 Priodasau.................................... 398 Marwolaethau.............................. 398 Hanesion Cyffredinol— Cyfyngder yn Rhufain.................. 399 Bara mwsogl............................... 399 Poethder y tywydd........................ 399 Hirhoedledd................................ 399 Rhag y rhyddni........................... 399 Mabanladdiad.............................. 399 Damwain ar Reilffordd..............,... 399 Haelfrydedd................................ 399 Gwybed..................................... 399 Y Mormoniaid............................. 399 Geneth anwybodus........................ 399 CynauafwyrynWaterford............... 399 Penwaig..................................... 399 Telegraff y Mor Mawr................... 399 Llygoden ffyrnig........................... 399 Mr. Gough................................. 399 Priodas Crynwr........................... 399 Lladd a halltu moch ag ager............ 399 Lladrata Newyddiaduron............... 400 Etholiad Birmingham................... 400 Teagwyrdd................................. 400 Lleidr yn cael ei yspeilio............... 400 Dr. Blomfield.............................. 400 Yspeiliad digywilydd..................... 400 Tân mawr yn Edinburgh............... 400 Colomen yr ymdeithydd ................ 400 Pentrellyncymar........................... 400 Brynsîon, Brymbo........................ 400 Dolgellau.................................... 400 Ruthin....................................... 400 Llandudno.................................. 400 Dr. Lmngston............................ 400 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6cta.