Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 428.] AWST, 1857, [Cyf. XXXVI. ¥ Oîî)nttU)ö0íali* DüWINYDDIAETH AC EgLURIADAU Ys- GRYTHYROL—■ Yr Epistol atyrllcbreaid............... 281 Tywalltiad yr Ysbryd.................... 286 Addoliad Teuluaidd...................... 291 Y Weinidogaeth........................... 305 Bywyd ao Amseeau Enwogion— Hanes yr Annibynwyr yn Llanddeu- sant......................................... 300 Y Cymdeithasau Cthoeddus— Cymdeithasau yr Annibynwyr......... 294 Cymdeithas Genadol Llundain...... 295 CymdeithasGenad.yTrefedigaethau 297 Cymdeithas Genadol Gartrefol....... 297 Cymdeithas Genadol Wyddelig...... 298 YrUndebCynnulleidfaol............... 298 Bwrdd Addysg Cynnulleidfaol....... 299 Cymdeithas Adeiladu Capeli......... 299 Arwyddion yr Amserau— Priodasau yr Ymneillduwyr............ 307 Y Wasg- Ancient and Modern Denbigh......... 308 Teithiau y Parch. Dr. Liyingston...... 309 Detholion— "Hebobaith"..................„.......... 309 Barddoniaeth— Colliant y "Daniel Morris"............ 310 Galargan am Elizabeth Jones......... 312 Hanesion Crefyddol— Cymanfa Llundain........................ 313 Cymanfa Maldwyn........................ 313 Cymanfa Manchester.................... 313 Cymanfa Mon.............................. 313 Cymanfa Orllewinol y Deheudir...... 314 Cymanfa Meirion.......................... 314 Cymanfa Ddwyreiniol y Deheudir.... 314 Gwrecsam................................... 315 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr.................... 315 Arian Gweinidogion yn Iwerddon.... 315 William Penn a Charles II............. 316 Amgylchiadau Ewrop.................... 316 Tennessee................................... 317 Esgoriadau, Priodasau, Marwolaethau 318 Hanesion Cyffredinol— Ymddangosiad y Comed................ 318 Ygeri....................................... 318 Argraffwasg rad ar y Cyfandir....... 318 Mr. John Bright........................... 318 Y Cor ddydd Sul.......................... 318 Tân mawr.—Llosgi i farwolaeth...... 318 Achosi Marwolaeth.—Newydd da.... 318 Tyb rhyfelwr am ryfel................... 319 Lladdiadau dychrynllyd................. 319 YDr. Halley................................ 319 Y nifer a laddwyd ar reilffyrdd....... 319 Anghrediniaeth mawr.................... 319 Marwolaeth Mormonyn.................. 319 Nid yw gwŷr mawr ddoeth bob amser 319 Mellt atharanau.—Tysthen............ 319 Lluchio Vitriol.—Dirwyo Pobyddion 319 Y siomedig................................. 319 Handel, pencerddor y byd.............. 319 Lleihad cardotiaeth....................... 319 Brathiad pryf copyn...................... 319 Crogi dyn................................... 319 Dwfr yr Iorddonen........................ 320 Digon o ddewis........................... 320 Pa fath bregethwr ydyw?............... 320 Y telegraff i'r Amerig................... 320 Yr agerlong fawr.......................... 320 Ymchwil am Syr J. Franklin.......... 320 Y Fibl Gymdeithas....................... 320 Guano....................................... 320 Dychryn arswydus........................ 320 Coleg Manchester......................... 320 Prif-ffordd o'r Aifft i Assyria.......... 320 Cyfarfod blynyddol Llanarmon....... 320 Cyfarfod Drwsycoed..................... 320 Cyfarfod y Wern......................... 320 Cyfarfod Llandegla...................... 320 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris~6cta.