Skip to main content

3SS DYSGEDYDD. Rhif 427.] GORPHENAF, 1857. [Cyf. xxxvi. ¥ öTi)nnliî»0iaìí» DlTWINYDDIAETH AC EglURIADAU Ys- GRYTHYROL— Yr Epistol at yr Hebreaid............... 241 Byr-nodion Ysgrythyrol ................ 245 Basgedaid................................... 246 Y Sabbath.................................. 247 Gwerthfawredd Crefydd foreuol...... 251 Celfyddyd a Gwyddor— Athroniaeth—Pa beth ydyw ?......... 255 Bîwyd ao Amserau Enwtogion— Dr. Harris................................... 258 Cyfrinachau Aelwyd F'ewythr Robert 262 Y Cymdeithasau Cyhoeddcs— Y Drwg o gynnal Clybiau mewn Taf- arndai..................................... 266 Y Wasg— Caniadau Maesyplwm................... 269 Detholion— Briwsion.................................... 270 Barddoniaeth— Y Cymro oddicartref..................... 271 Merch Ieuanc o Ffestiniog ............. 272 Blodeuyn y Glaswelltyn................ 272 Iesu Grist................................... 272 Hanesion Crepyddol— Marwolaeth y Parcb. T. Pierce......... 273 Llangollen.................................. 274 Hanesion Gwladol— Senedd Ymerodiol........................ 274 Goresgyniad: pa fodd yr hoffem ni ef ? 275 Eglwys Loegr fel y mae yn bresenol... 276 Ffrainc........................................ 277 Austria...................................... 277 China........................................ 277 Esgoriadau,Priodasau,Marwolaethau 277 Hanesion Cyitredinol-t- Iawn am ddamwain ar Reilffyrdd ... 277 Dirwyo Pobyddion.—Yr Iuddewon... 278 Enilly blaid ryddyn y Senedd......... 278 Ymfudwyr.—Hoff o waed.—Llythyr. 278 Ysmociwr mawr.—Colled bwysig.... 278 Marwolaeth sydyn.—Llosgi............ 278 Almanac newydd yn ddiangenrhaid. 278 Llongddrylliadau.—Cyflogau.......... 278 Diplomas ar werth........................ 278 Yr haul yn argraffu ar bren............ 278 Gwagrodres rith grefyddol............ 278 Yr oes brysur hon.—Crwydriaid...... 278 Llyfrau yBritish Museum ............. 278 Y cybydd a'r gwybedyn................. 278 Y tywydd.—Duges Gloucester......... 278 Llyfrau gyda'r Llythyrgerbyd......... 278 Llofruddiaethau erchyll.................. 278 Y Llyfr Gweddi Gyffredin ............. 278 Y Wesleyaid.—Mr. Spurgeon ......... 278 Methiant y Maine Law yn yr Amerig 278 Twyll drwy ymddiried.................. 279 Curo i farwolaeth.—Colled ar fywyd, 279 Claddu yn y nos.—Deisebion.......... 279 Syrthiad tai.—Myned yn ol llaw...... 279 Hirhoedledd.-—Vesuvius.—Caethion . 279 GorwyrDefoe.—Lleidrcydwybodol... 279 Dyn yn gofyn y ffordd.—Gwenwyno. 279 Carchariad.—Llosgiad................... 279 Y Mormoniaid.—LÌeidr diwygiedig... 279 Cymdeithas gwrthdybaco............... 279 Drudaniaeth yn Paris.................... 279 Masnach y Sul—Cuddfau rhyfedd... 279 Cyfarfod mawr y Maine Law............ 279 Masnach â China.—Dysdylldy ar dân 279 Gwallgofrwyddhunladdiadol.......... 279 Llong ar dâu............................... 279 Cnydau Ffrainc.—Pererindod.......... 280 Lladd mewn twncl.—Pys a thatws ... 280 J. B. Gough.—-Brathiad neidr......... 280 Gwraig wedi gadael ci gwr............ 280 Anystyriaeth echryslawn................ 280 Baban yn cael ei wenwyno ............. 280 Treth y cyllid.—Tro yn ei le............ 280 Cyfarfod Jubili yn Llanddeusant...... 280 DOLGELLAITî argraffedig gan evan jones, brynteg. Pris 6cb.