Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 426.] MEHEFIN, 1857, [Cyf. xxxvi. ¥ Cgnntoiwtatu DUWTNYDDIAETH AC EgLURIADAU Ys- GRYTHYROL— Yr Epistol at yr Hebreaid............... 201 • Y Sabbath.................................. 204 Yr nn dynged sydd i'r ddau............ 209 Dylanwad cydymffurfiad Proffeswyr âllygredigaethauyroes............... 212 Bywyd ac Amserau Enwcgion— Adgofion fy Ngweinidogaeth.......... 217 Arwyddion yb Amserau— YMormoniaid.............................. 223 Y Wasg— Caniadau Caledfryn ..................... 225 Caneuon ar Destunau Crefyddol a Moesol.................................... 227 YBardd...................................... 228 Detholion— Gweddîo am rywbeth neillduol......... 228 Iachawdwriaeth........................... 228 Dr. M'Neilo a'r Morwr................... 229 Barddoniaeth— Pryddest ar y Cymro oddicartref...... 230 Ymadawiad y Parch. S. Roberts, a'r Parcb. D. Price........................ 231 Y Groes..................................... 231 MarwolaethfyMachgen.................. 231 Hanesion Crefyddol— China ....................................... 232 Y Geri Marwol yn GuianaFrutanaidd 233 Soar, Nefyn................................. 233 Urddiad..................................... 233 Llanfyllin................................... 234 Croesoswallt................................ 234 Ymfudiad y Parch. S. Roberts, a'r Parch. D. Price.......................... 235 Cyfarfod blynyddol y Fibl Gymdeithas 235 Cymdeithas Rhyddhad Crefydd...... 235 Hanesion Gwladol— Senedd Ymerodrol........................ 236 Arglwydd Palmerston................... 236 Yr Eglwys Gristionogol, pa Je y mae? 237 Afiechyd yn mysg Gwartheg.......... 238 Ffrainc....................................... 238 Portugal..................................... 238 China......................................... 238 TrefCanton................................. 239 Naples....................................... 239 Esgoriadau, Priodasau, Marwolaethau 239 Hanesion Cyffredinol— Pregethau yr Eglwys Wladol ......... 240 Llosgi i farwolaeth ....................... 240 Currants.................................... 240 Pysgodyn barus........................... 240 Newyn....................................... 240 Y Dug Wellington a'r Seneddwr...... 240 Y Barnwr Cockburn..................... 240 Marwolaeth cybydd....................... 240 Cosb am fyned i ysgol Brotestanawl... 240 Addoldy Caledonian Road............... 240 Gwenwyno.................................. 240 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Priö~6oh.