Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 425.] MAI, 1857, [Cyf. XXXVI. ¥ ttstmfrsgiatr* DtTWTNTDDIAETH AC EgLURIADAU Ys- GRTTHTROL--- Yr Epistol at yr Hebreaid............... 161 Y ddyledswydd o gofio y Tlodion... 166 Gweddîo dros Weinidogion............ 173 Byr-nodion Ysgry thyrol—Rhif XII. ..174 Y Goleudy................................. 175 Basgedaid................................... 177 BrwTD ac Amserau Enwogion— John Elias—Bhif III..................... 178 Addtsg— Athrofa Rhaiadrwy 181 Arwtddion tp. Akserau— Y Mormoniaid............................. 185 Appèliad at yr Eglwysi Annibynol a'u Swyddogion............................. 188 Y Wasg— Y Bryddest Fuddugol ar Golliant y "Daniel Morris" o Borthmadog ... 189 Sylwadau ar Resymau y Parch. D. J. dros ymadael ag Ymneillduaeth ... 189 Detholion— Ymweliad Duw â'r ddaear............. 190 Tragwyddoldeb............................ 190 Ymddyddan................................ 190 Pedwar peth anmhosibl.................. 190 Barddoniaeth— Echryslonrwydd Rhyfel a gwerth- fawrogrwydd Heddwch............... 191 Y Groes...................................... 192 Daniel yn Ffau y Llewod............... 192 YPererin................................... 193 Yr Haf....................................... 193 Cais y Weddw............................. 193 Argyhoeddiad.............................. 193 Beddargraff R. Roberts.................. 193 Hanesion Creftddol— Hanley, swydd Staffbrd................. 194 Hanesion Gwladol— Yr Etholiadau diweddaf................. 195 China........................................ 198 Turkey....................................... 198 Madagascar................................. 198 Marwolaethau ............................. 198 Hanesion Ctffredinol— YPab a'r Ymerawdwr.................. 199 Llofruddes wedi ei dal................... 199 Cwch y bywyd yn Ramsgate.......... 199 Tcri iaddoldy.............................. 199 Gwahardd gostegion Friodas.......... 199 Llofrudd yn cyfaddef arno ei hun...... 199 Aelodau Seneddol hen.................... 199 Ytafod a'r fwyall.—Cofadail hynod... 199 Penystryd, Trawsfynydd.—Brymbo . 199 Yr adgyfodiad o'r Aifft.................. 199 Yr Offeiriad a'r Senedd............... 200 Iawn am ddamwain...................... 200 Wyth o honom a'r mul.................. 200 YToriaid o flaen y Whigiaid ......... 200 Offeiriad heb ei wenwisg.—Tân....... 200 Cyfreithwyr yn y Scnedd.—Llosgi.... 200 Y Tyrciaid yn rhoddi ymwared....... 200 Yr Etholiad a'r Telegraff............... 200 Cyfraith Maine.—Dirwy drom......... 200 Hwch epiliog.—"Gorphen y dune"... 200 Y ffordd a fynoch.—Rhagfeddwl tyner 200 Perygl Palmerston,—Anrheg.......... 200 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6ch.