Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 423.] MAWETH, 1857, [Cyf. xxxvi. ¥ ®mntov&iaü* DüWTNTDDIAETH AC EGLURIADAU Ys- GRTTHTROL— Yr Epistol at yr Hebreaid................ 81 Byr-nodion Ysgrythyrol, Ehif XI... 86 Y Goleudy.................................... 87 Basgedaid................................... 88 Celetddtd a Gwtddor— Y "GreatEastern*'....................... 89 Eglwys ac Ysgoîion Cynnulleidfaol Battle Bridge, PentonvilIe,Llundain 91 Btwtd ac Amserau Enwogion— Dr. Livingston............................. 92 Spurgeon a Whitfield..................... 96 Adgofion fy Ngweinidogaeth.......... 98 Bryn Mally................................. 102 Arwtddion tr Amserau— Y Mormoniaid............................. 105 Detholion— Marw yn gyfoethog...................... 110 Rhodio yn alarus drwy orthrymder y gelyn...................................... 111 Cristionogaeth y Testament Newydd. 111 Dyn a'r Blodeuyn......................... 111 Sefyllfa grefyddol y byd ................ 111 Barddoniaeth— Yr Andes.................................... 112 Y Lleuad.................................... 112 Hanesion Creftddol— HanesCenadol............................. 113 Dau ganrifiaeth Annibyniaeth yn Manchester.............................. 114 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr................... 115 A ydyw Cristionogaeth yn drefniant nad cllir ei weithio allan?............ 115 Ehyfel â China............................. 117 Troseddwyr wedi eu trwyddedu...... 117 Ffrainc....................................... 118 Italy—Naples.............................. 118 Sicily......................................... 118 Austria....................................... 118 Esgoriadau, Priodasau, Marwolaethau 119 Hanesion Ctítredinol— Ymfudwyr.—Morlo....................... 119 Treth y Cyllid.............................. 119 Eebecayn Nghymru..................... 119 Iawn am anafiad........................... 119 Marwolaeth ryfedd carcharores ....... 119 Arian drwg.—Colomenod gwylltion. 119 Claddu fel ci................................ 119 Lleidr yn cael ei ddal ganddo ei hun. 119 Gwencîod yn ymosod ar ddyn......... 119 Treialon bywyd........................... 120 Casglwr trethi yspeilgar................. 120 Plant yn y Tlotdy........................ 120 Ysbyty i feddwon.—Cardotyn cyfoeth. 120 Mr. Gough.—Cymeriad i werthurum 120 Cystuddiau.—Dynion ffodus............ 120 Toll ar gurants.—Esgoriad rhyfedd... 120 Taneni gwenwynig........................ 120 Llestri wedi eu dryllio................... 120 Tòrwr tý.—Treth y Cyllid ............. 120 John Bright.—Yspeiliad................. 120 Merthyr Tydfil............................. 120 Corff wedi ei gael.......................... 120 Cyhuddiad o wenwyno........„........ 120 Yfed dwfr berwedig....................... 120 Anghymedroldeb.—Llyncu gwydr... 120 Y Telegraff tanforawl.................... 120 TirPrydain................................. 120 Y Gwyddcl a'r llong..................... 120 Agerbeiriaint............................... 120 "Blacking Warren"..................... 120 Lladrata gwyfren y Telegraff.......... 120 Chwarter craig Mynydd y Twr ....., 120 Marwolaeth ddisyfyd....,................ 120 Hunladdiad................................. 120 Gofal gormodol............................ 120 DOLGELLATJ: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES» BRYNTEG. Pris~6cb.