Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 422.] CHWEFROIt, 1857. [Cyf. xxxvi. ¥ CEgtîtt&wtaau Düwinyddiaeth ac Eglueiadau Ys- geythyeol— Yr Epistol at yr Hebreaid................ 41 Gorchest Gwraig Weddw................ 45 Y Goleudy.................................... 49 Bywyd ao Amsebau Enwogion— Mr. Morris Pugh, Dolgellau............ 51 Cyfrinachau Aelwyd F'ewythr Robert. 56 Arwyddion ye Amsebau— Brwydr Inkerman ......................... 59 "Llywelyn ein Llyw olaf"............... 63 Addysg— Windsor, LiverpooI........................ 65 Y Wasg— Gweithiau Samuel Roberts............... 65 Geiriadur Ysgrythyrol a Duwinyddol. 67 Detholion— Cymhwysder i'r Weinidogaeth ......... 68 Y Sabbath y dydd cyntaf o'r wythnos... 68 Hunandwyll................................. 69 Undeb yr Eglwys a'r Llywodraeth...... 69 Argraffiadau boreuol....................... 69 Barddoniaeth— Crefydd y trefydd a Chrefydd y wlad. 70 Nid adwaen i y dyn........................ 71 Gwlad sydd well........................... 71 YBibl.......................................... 71 Beddargraff Mrs. Davies................... 71 Hanesion Cbefyddol— Ffrainc....................................... 72 Cyfarfod ymadawol y Parch. J. Tb.om- as, Amwythig........................... 72 Hanesion Gwladol—• Costau y Rhyfel ............................ 74 Ffrainc—Llofruddiaeth Archesg. Paris 75 China.......................................... 76 Persia.......................................... 76 Poblogaeth Russia.......................... 76 óCyflwr Cristionogion yn Turkey...... 76 "'Dylanwad yr Efengyl ar yr Indiaid ... 77 Esgoriadau, Priodasau, Marwolaethau. 77 Hanesion Cyefbedinol— Yr Offeiriad a'r cyrc........................ 79 Y cathod a'r mwnci........................ 79 Codiad prisy tobaco........................ 79 Twyllwr etto................................. 79 Newyn..........................................79 Y Fenyw fyddar............................. 79 Aluminium.—Mintai o hudladron....... 79 Marwolaethau yn y brifddinas ......... 79 Fíaglwyr.—Ail Lambert.................. 79 Hunladdiad.................................. 79 Tynu toll y tê................................ 79 Llosgi ymeirw.............................. 79 Pîgo llogell Germanwr.................... 79 Wyddgrug...........................'......... 79 Y Tabernacl Cymreig, Llundain...... 80 Carmel a Bethlehem, ger Bangor...... 80 JMadagascar.................................. 80 : Marwoîaeth Dr. Harris.................... 80 Marwolaeth y Parch. R. Knill............ 80 Yflwyddyn 1857.—John Frost......... 80 Marw oddychryn........................... 80 -Harrison y dewin........................... 80 'Father Mathew.............................. 80 Llestri gydag ymborth..................... 80 Tahiti ......................................... 80 Y Gyllidaeth................................. 80 Lladd achrogi.............................. 80 Gwallgofddyn........................,ŵ.. 80 Yd tramor............................;....... 80 Gwasanaeth dirgel................v........ 80 Dr. Livingston.............................. 80 Cyllid blyneddol yr Eglwys Sefydledig 80 Ystorm...............,....................... 80 DOLGELLAUt FEDIG GAN EVAN JON S Pris €ch.