Skip to main content

m* DYSGEDYDD. Rhif 420.] RHAGFYE, 1856, [Cyf. xxxv. DüWTNTDDIAETH AC EglTJRIADAU Ys- GRTTHTROL— Yr Epistol at yr Hebreaid............... 445 Gair Duw yn ei le........................ 449 Celftddtd a Gwyddor— Adeiladaeth Capeli........................ 453 Bywyd ac Amserau Enwogion— Dr.Lewis.................................... 455 Cyfrinachau AolwydF'Ewythrltobert 463 Addysg— Addysg Gyffredinol ..................... 466 Detholion— "Byw allan o ddyled".................. 472 Bai o bobtu................................. 472 Nid rhifedi yn unig a wna y tro...... 472 Byw gyda'r Iesu........................... 472 Barddoniaeth— Prydferthwch.............................. 473 Arweinydd y Credadyn.................. 473 Y Croeshoeliad ............................ 473 Beddargraff Mr. Edward Roberts, Brymbo................................... 473 Beddargraff geneth fechan i Mr. G. Edwards, Rhydymain.................. 473 Beddargraff Mr. John Pugb, Ffrwd- ygwyllt ................................... 473 Englynion i Grochan Tea, alias Tea Iíettle .................................... 473 Hanesion Gwladol— doethineb nag arfau "Gwell yw Rhyfel".......................... Effeithiau Byddin Sefydledig Yr Eglwys a'r Esgobion....... Ffrainc............................. Turkey............................. Sweden............................ India a China.................... Esgoriadau....................... Priodasau.......................... ,Iarwolaethau ................... 474 474 475 476 476 476 476 477 477 477 IÌANESION CyFEREDINOL— Y Parch. W. Ellis wedi cyrhaedd Madagascar.............................. 477 Gwedd'io dros y meirw.................. 477 YFainc Esgobol........................... 477 YrEglwysmewn "trwblaeth"......... 477 Curadiaid eisieu gwaith.................. 478 Esgob newydd Llundain................. 478 Iarll Shaftesbury........................... 478 Niwl Tachwedd........................... 478 Lleidr digywilydd........................ 478 Meddwdod ac anwybodaeth............ 478 Harris y Dewin ........................... 478 Enwau digrif.............................. 478 Cyrff crefyddol yn Amerig ............ 478 Llythyrau diarddel........................ 478 Y ffordd i fesur amser................... 478 Difaterwch................................. 478 Gwneud yn rhy hyf ar y Goruchaf ... 478 DOLGELLAU: ARGEAFFEDIG GAN ETAN JONES, BEYNTEG. Pris Geh.