Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 417.] MEDI, 1856, [Cyf. XXXV. ¥ öTtmnUîö^taîí* DtTWlNTDDIAETH AC EGLURIADAU Ys- GRTTHTROL— Yr Epistol at yr Hebreaid............... 325 Byr-nodion Ysgrythyrol.—Ehif VII. 333 BrwTD ac Amserau Enwogion— Jane Howell, Tymawr, Llanuwchllyn 334 "Bufarwybachgen".................... 342 Sefydliadau Eglwtsig ac Arwtdd- ion tr amserau— Addoldy y Coleg Newydd, St. John's Wood, Llundain........................ 344 Celftddtd a Gwtddor— Athroniaeth FoesoL—Llythyr III... 346 Amaethtddiaeth— Amaethyddiacth yn Ngogledd Cymru 347 Detholion— Pechu........................................ 349 Nodweddiad Diacon da.................. 349 Beirniadaeth beryglus ................... 349 Tri chymhwysder Diacon............... 350 Ailenedigaeth trwy Fedydd............ 350 Ymddiried yn Nuw....................... 350 Briwsion.................................... 351 Mynediad Elias i'r Nefoedd............. 351 Rheolàu Addysg Teuluaidd............ 352 Manteision meddwdod.................. 352 Beth a ddywed y Bibl am feddwdod? 353 Barddoniaeth— Yr Anghladd yn Nain.................... 354 Adgof....................................... 354 Ieuenctyd ................................... 354 Yr Awen.................................... 355 YLlofruddynyBrawdlys............... 355 I Thomas, mab B, Cadwaladr, Ysw. 355 Bebb y Darlithyddyn Nolffellau...... 355 Beddargraff yn Nhywyn, Meirionydd 355 Etto yn Llanegryn........................ 355 Hanesion Creftddol— Hanes Cenadol............................ 356 Affrica....................................... 356 Madagascar................................. 357 China......................................... 357 Llanarmon yn Ial ........................ 358 Cymanfa Manchester..................... 358 Cymanfa Liverpool a Birkenhead ... 358 Hanesion Gwladol— Gohiriad y Senedd........................ 359 Yr Esgobion a'r Pension ............... 360 Cost y Bhyfel.............................. 361 Ail Briodi yn yr Eglwys............... 361 Daeargryn.................................. 362 Y Cynhauaf................................. 362 Hanesion Ctffredinol— Tlodion,—Dinystr trwy fellten......... 362 Ymgais at lofruddiaeth.................. 363 Yr agerlong fwyaf.—Y Pab a Bhufain 363 YFrenhines a'r gemau.................. 363 Anerchiad Manchester.................. 363 Darlun gwerthfawr.—Tro rhyfedd ... 363 Yr hwyaid a'r llysywod—S. O'Brien. 363 Ystorm 0 fellt a tharanau............... 363 Melinau coton ar dân..................... 363 Boddi.—Damwain farwol............... 363 Hunladdiad.—Treth y Cyllid .......... 363 Haid 0 wenyn.—Damwain ............. 363 Colli ysgriflyfr.—Eogmawr.—Cobden 363 John'Frost,—Coegfeddyg............... 364 Iawn gan gwmni ffordd haiarn......... 364 Gwraig y Warden.—Crogi............ 364 Ymadawiad y John Williams ......... 364 Pupur anmhur ............................. 364 Ymgais at hunladdiad.—Y Papyrau. 364 Gweithredoedd seneddol................ 364 Yd tramor.—Iechyd y wlad............ 364 Llofrudd ceidwad carchar............... 364 Marwolaethau disyfyd.—Ymfudwyr. 364 Chwaeth ryfedd,—RÌiag gwybed...... 364 Cortyn Crogi.—Y twyll mawr......... 364 Càreg bedd yn faen melin.—Cig ceffyl 364 Priodi dau fud a byddar............... 364 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris~6cli.