Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 416.] AWST, 1856, [Cyf. XXXV. ¥ täwntoWi&ìi. DtTWlNYDDIAETH AC EGLUEIADAU Ys- GEYTHYEOL— Yr Epistol at yr Hebreaid............... 285 Byr-nodion Ysgrythyrol.—Rhif VI,.. 290 Bywyd ac Amseeau Enwogion— JohnElias ................................. 291 Fy Niacon.................................. 298 Adgofion fy Ngweinidogaeth.....'.... 306 Teithiau a Daeganfyddiadau— Byr-hanes Mordaith i Australia..„.. 294 Sepydliadau Eglwtsig ac Aewydd- ion ye amserau— Dyledswydd yr Eglwysi cryfion i gyn- northwyo yr Eglwysi gweiniaid...... 301 Yr Undeb Cynnulleidfaol............... 302 Eglwys Gynnulleidfaol Hendon ...... 305 Adolygiadau— Caniadau Hiraethog Detholion— Daioni .................. 311 315 Baeddoniaeth— Cywydd Myfyrdod mewn Cystudd ... 316 The Recall of Missionaries............ 317 Hanesion Ceefyddol— Cymanfa Maldwyn........................ 318 Cymanfa Meirion......................... 318 Cymanfa Dinbych a Fflint............ 319 Cymanfa Llynlleifiad..................... 319 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr 320 Y golled a'r ennill yn y Rhyfel di- weddaf.................................... 320 Iwerddon.................................... 322 Ffrainc...................................;... 322 Yspaen....................................... 322 YCrimea.................................... 323 Turkey....................................... 323 Amerig....................................... 323 Esgoriadau,Priodasau, Marwolaethau 323 Hanesion Ctffredinol— Carchar gwag.............................. 323 Y "Boy Jones"........................... 323 Llofruddiaeth.............................. 323 Gwraig dan gyhuddiad o wenwyno ei gwr.................................... 323 Tystion Cymreig ......................... 323 Chwaeth y Sais........................... 324 Esgob yn pregethu allan ............... 324 Gwaith Uian................................ 324 Lloerigion................................... 324 Y Cynhauaf................................. 324 Y twyll yn dyfod i'r golwg............ 324 Hir garu.................................... 324 Darlun o gyfreithiwr..................... 324 Cotton Mather............................. 324 Arwyddair................................. 324 Gwraigflin................................. 324 Corn ar droed.............................. 324 Y Foneddiges a'r Chwỳn............... 324 Gwnewch eich hunain gartref......... 824 Penrhyn, ger Porthmadog............... 324 Gwybod beth i'w ddweyd............... 324 Cymeryd pethau yn bwyllog............ 324 Ystorm erchyll............................. 324 Yspeiliad ................................... 324 Brougham a Bright...................... 324 Tân........................................... 324 DOLGELLAII; ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris~6ch.