Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 415.] GORPHEJSTAF, 1856, [Cyf. xxxv. ¥ ^nttiupôiaìr. DUWINYDDIAETH AC EOLURIADAU Ys- GRYTHYROL— Trysorfa Trugaredd ..................... 245 Y Glorian.—Rhif III.................... 250 Byr-nodion Ysgrythyrol.—Rhif V.... 252 Btwyd ac Amserau Enwogion— Mr. John Jones, Ganllwyd............ 252 Cyfrinachau Aelwyd F'ewythr Robert 259 Celfyddyd a Gwyddor— Athroniaeth Foesol.—Llythyr II...... 262 Teithiau a DarGanfyddiadau— Byr-hanes Mordaith i Australia...... 264 Arwyddion yr Amserau— Y Dosbarth Gweithiol a Gwleidydd- iaeth ....................................... 266 Brwydr Balaclara........................ 269 Adolygiadau— Treithalaw, neu Oratorio Gymreig... 273 Hanesion Crefyddol— Aberdare.................................... 277 Llanfairclydogau.......................... 278 Pisgah a Phenygroes..................... 278 Talysarn a Drwsycoed.................. 278 Beddgelert ................................. 278 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr.................... 279 Cyflafareddiad yn lle Rhyfel............ 280 Y Cymdeithasau Crefyddol............ 280 Praẃf a chollfarniad William Palmer 281 Ffrainc....................................... 282 YCrimea.................................... 282 Amerig..................................... 282 Rhufain ..................................... 282 Esgoriadau, Priodasau.................. 282 Hanesion Cyffredinol— Eglurhau i'r plant........................ 282 Drygioni a rhinwedd..................... 282 Costau i Vienna.—Lleihau milwyr... 282 Un o arwyddion yr amserau............ 282 Erskine a'r fywioliaeth Eglwysig...... 283 Camgymeriadau pwysig................. 283 Yweddi a'r trwsfwrdd.................. 283 Yr athraw yn eisieu...................... 283 Yr Affrigwr a'r rhew..................... 283 Pa beth sy'nwerthbyw er ei fwyn... 283 Dadl rhwng meistri a'u gweithwyr ... 283 Cyfraith crogi.............................. 283 Pedwar peth na ddeuant byth yn ol... 283 Barnyr Ynad Erle........................ 283 Y gwobrwywr teilwng .................. 283 Y Cynnrychiolwyr........................ 283 Troi yn Babyddion ....................... 283 Mellt a tharanau.—Damwain angeuol 283 Llosgi i farwolaetb.—Ymilisia......... 283 Planed newydd............................ 283 Digono dê................................. 283 Y gweinidog a'r paganiaid............... 283 Tloty Galway,—Ennill rhywbeth...... 283 Rhagfarn Pabydd ........................ 284 Y gwladwr a'r darlun.................... 284 Tario a phlufogio ........................ 284 Y Bardd Moore a'r pendefigesau...... 284 Palmer....................................... 284 Anffyddwyr................................. 284 Lladd dyn â nodwydd................... 284 Lleihad nifer carcharorion.............. 284 Yspeilwyr................................... 284 Tòria gwanu.............................. 284 Gwenwyno brain.......................... 284 Cynnorthwyo i hunladdiad............ 284 Caergybi.................................... 284 Gwestdai llwyrymattaliol............... 284 Cymdeithas Diíead Cyfraith Crogi... 284 Addoldy newydd y Ganllwyd......... 284 Mordwyaeth v bvd........................ 284 Y Parch. C. G. Finney.................. 284 DOLGELLAIIi ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6ch.