Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 414.] MEHEFIN, 1856, XXXV. ¥ iígmttowtatòu DtTWTNTDDIAETH AC EGLTmiADAU Ys- GRTTHTROL— A fynoDuw, boed....................... 205 Y Cristion a'i Arfogaeth................ 209 Y Glorian.—Rhif II...................... 213 Byr-nodion Ysgrytbyrol.—Rhif IV... 214 Bywtd ac Amserau Enwogion— Siôn Evan, Llanuwchllyn............... 215 Adgofion fy Ngweinidogaeth............ 224 Celetddtd a Gwtddor— Adeiladaeth Addoldai................... 230 Adoltgiadau— Crefydd Ymarferol........................ 232 YTraethodydd ........................... 232 Detholion— Edifeirwch Gwely Angeu............... 232 Agwedd Crefydd.......................... 233 Rhîeni, Plant, ac Addysg.............. 233 Barddoniaeth— Galareb G. Gwenffrwd ar ol ei Fam.. 234 Pennillion er cof am Mr. J. Parry...... 235 Englynioni'r Gwefrhysbysai........... 235 Myfyrdod uwchbenbedd................. 236 Ochenaidam Mr. Robert Lloyd........ 236 "Lama Sabacthani"...................... 236 Englyn....................................... 236 Hanesion Creetddol— Polynesia.—Nengone etto............... 237 China—Shanghae......................... 237 Cymanfa y Tabernacl, Llundain...... 239 Cyfarfod blynyddol y Fibl Gymdeith. 239 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr.,.................. 239 Heddwch.................................... 240 Y Brycheuyn a'r Trawst............... 240 Ffrainc....................................... 242 Bussia....................................... 242 Turkey....................................... 242 Priodasau, Marwolaethau.............. 242 Hanesion Ctffredinol— YBibl a'iledaeniad..................... 243 Ymenyn llygredig......................... 243 Encilwyr o'rEglwys..................... 243 Mynegiad rhyfedd........................ 243 Esgoriad anarferol........................ 243 Codi yn fore................................ 243 Mordaith gyflym.......................... 243 Gwraìg yn ymofyn am ŵr............... 243 Hirhoedledd................................. 243 Coed mawrion.............................. 243 Iíossuth yn y ddinas..................... 243 Goleuni a hyawdledd..................... 243 Bod yn fyr................................... 243 Y milflwyddiant.....,..................... 243 Crogwyr dynion........................... 244 Gweision a morwynion.................. 244 Y Gwyddel a'i Feistr..................... 244 Gwiriondeb................................. 244 Arian daear................................ 244 Y genaugoeg bysgod-ddull.............. 244 Dug Argyle a'r marchogwr............ 244 Y Farchnad Eglwysig.................... 244 Y Bowyer Bibl.............................. 244 Anystyriaeth mawr........................ 244 Dynion o les i eraill........................ 244 Colled Russia............................... 244 Traul gwlybyroedd yn Llundain...... 244 Enw hir....................................... 244 Iawnderau a theimladau................. 244 Yr hen wraig a'r heddgeidwad........ 244 Cofii a beetroot............................. 244 Treffynnon................................. 244 Gelyniaeth y Pabyddion............... 244 Digywilydd-dra........................... 244 Gweddüìion Assyria..................... 244 Cosb curwyr gwragedd.................. 244 DOLGELLAÜ: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Frís~6cù.