Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 412.] EBRILL, 1856, [Cyf. xxxv. | ¥ Cî>trotoî?0ia&* j DUWINYDDIAETH AC EgLURIADAU Ys- Cyfiwyniad Samuel gan ei Fam i ] GRYTHYROL— Wasanaeth y Deml yn Siloh....... 156 ] Yr Epistol at yr Hebreaiâ.—Pen. I. 125 Hanesion Crefyddol— Byr-nodion Ysgrythyrol.—Ehif II... 129 Gwedd'iwch bob amser.....,............ 129 Y Genadwri at yr Iuddewon......... 154 Canlyniadau trosedd Adda ar ei Hil- Polynesia—Nengone (neu Mare) Loy- \ iogaeth.................................... 130 alty Islands............... .............. 158 j Adgyfodiad Crist........................ 132 Hanesion Gwladol— \ Bywyd ac Amseeau Enwogion— Senedd Prydain Fawr.................. 159 Cynnygiad Syr J. Walmsley........ 159 Mr. Eichard Evans, Dinas Mawddwy 134 YDrethEglwys....................... 159 Cyfrinachau Ael wy d F'ewy thr Rober t 138 Priodasau yr Ymneill. ac Addysg 160 Arwyddion yr Amserau— Ysgrif y Sabbath........................ 160 Cyfraith Priodas yn mysg yr Ym- 1 Brwydr Alma.............................. 141 neillduwyr............................... 161 ; j Tennessee—Ei Chysylltiadau Daear- egol, Masnachol, aChrefyddol...... 149 Gwastraffu Arian ........................ 161 Tystiolaeth Cristionogion Boreuol yn Adolygiadau— erbyn Rhyfel............................ 162 ; Iwerddon.................................... 163 | Traethawd ar Babyddiaeth, &c. gan Tramor—Turhey......................... 164 ] B. Jones, Llanllyfni.................. 153 Marwolaethau—Mr. J. Parry, Mr. W. ] Barddoniaeth— Owen, a Mrs. C. Roberts............ 164 ; Y Bachgen duwiol yn Marw—Testun Hanesion Cytfredinol— Cyfarfod Llenyddol Dylifau......... 155 Creulondeb dihafal...................... 164 1 Dinystr Angeu............................ 155 Iawn am niweidiau ar reilffordd...... 164 Englyni'rNefoedd........................ 155 | Hirhoedledd................................ 164 DOLGELLAU: ABGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6cb.