Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 411.] MAWRTH, 1856, [Cyf. XXXV. ¥ <Eîmnto)î?0taîr* DüWINYDDIAETH AC EGLÜRIADAU Ys- GRYTHYROL— Yr Epistol at yr Hebreaid............... 85 Enw Crist yn cael ei fawrygu......... 89 Byr-nodion Ysgrythyrol.—Ehif 1...... 93 Bywyd ac Amserau Enwogion— Mr. Bichard Evans, Dinas Mawddwy 93 Cyfrinachau Aelwyd F'ewythr Bobert 98 Adgofion fy Ngweinidogaeth ......... 101 Sefydliadau Eglwysig— Dylanwad Ymneillduaeth ar Gymru 106 Adolygiadau— Yr Olyniaeth Apostolaidd............... 109 Detholion— YBibl a'r pechadur..................... 110 Myfyrdodau................................ 112 Y GorsenYsig............................. 112 "Yn llawen mewn gobaith"............ 112 Addfwynder................................ 112 Barddoniaeth— Ymddangosiad Duw yn y cnawd...... 113 Pennillion................................... 115 Goleu yn y glyn........................... 115 Peroriaetii— Goleu yn y glyn........................... 116 Hanesion Crefyddol— Mrs. SusanEvans, Dinas Mawddwy 117 Urddiad y Parch. T. Jones.............. 118 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr................... 118 Yr Heddwch................................ 119 Effeithiau y Bhyfel..................... 119 Sebastopol.................................. 121 Esgoriadau.................................. 122 Marwolaethau.............................. 122 Hanesion Cyffredinol— Plant Ysgol "Bethel," Wyddgrug... 123 Gwynt.—Gweinidog ffyddlon......... 123 Defnydd newydd o India-rubber....... 123 Dolgellau.................................... 123 Wyau rhyfeddol o ran eu maint........ 123 Pabyddiaeth.—Lladron cywraín....... 123 Diwedd yr hen flwyddyn................ 124 Anfoesoldeb offeiriad..................... 124 Ffugwyr yn y fagl....................... 124 Papur rhad.—Cripiad cath.............. 124 Cigceffyl.—Nicholas Fawr.............. 124 Bossini a'r ciniaw prin................... 124 Jenny Lind gynt.—Cath wyllt......... 124 Cyfreithiau hely—Iuddewoncrediniol 124 Dr. Medhurst.—Gohebiaeth Calvin... 124 Treth ar hen lanciau.—Pytatws........ 124 Ymlyniad wrth y cetyn du.............. 124 Father Mathew............................. 124 Llosgi i farwolaeth........................ 124 Prinder gwaith........................... 124 Afiechydyn mysgcwningod............ 124 Meirwon y Chineaid yn California.... 124 DOLGELLAU: ARGEAFFEDIG GAN EVAN JONES, BBYNTEG Pris 6cb.