Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 410.] 0HWEFR0E, 1856, [Cyf. xxxv. ¥ <£gttttto£0íaíu DUWINYDDIAETH AC EGLUEIADAU Ys- GEYTHYEOL— Allwedd i'r Epistol at yr Hebreaid... 45 Dyn yn gofyn, a Duw yn rhoddi...... 48 BrWYD ac Amseeau Enwogion— Mrs. Margaret Thomas, Perthicorniog, Llandegai.................................... 51 Wallace a Bruce............................ 54 Demosthenes, prif areithiwr y byd... 56 Seeydliadau Eglwysig— Dylaûwad Ymneillduaeth ar Gymru... 59 Y CyMDEITIIASAU CYHOEDDUS— Yr Ysgol Sabbathol........................ 64 Anerchiad at Gyfeillion y Dysgedydd 67 Adolygiadau— Yr Adeiladydd Teuluaidd................ 71 Y Traethodydd............................... 71 Atebion— Atebiad i Ofyniad R. W.................. 71 Detholion— Ni wna hanes am Grist y tro............ 72 Wilberforce a Carlile yr anffyddiwr... 73 Twyll Satan.................................. 73 "Marw sydd elw."......................... 73 Baeddoníaeth— Ey Modolaeth................................ 74 Anfanteision Henaint...................... Llinellau ar farwolaeth Mr. Thomas Gruffydd, Waunfawr..................... Dagrau teimlad ar ol Miss Kate Anwyl, Dolgellau.................................... Hanesion Ceefyddol— Cynnadledd Genadol yn Calcutta...... Marwolaeth y Parch. J. Davies, Tahiti. Marwolaeth Tywysog ieuanc Tahiti... Madagascar................................... HiNESION GWLADOL— Dylanwad Ehyfel ar y Genadaeth ... Llyfr R. Cobden, Ysw. A.S............ Marwolaeth Josiah Conder, Ysw...... Enciliad y Parch. B. M. Macbrair oddi- wrth y Wesleyaid ........................ Tân ar ben bryniau Malvern............ Yr ymchwiliad am Syr John Eranklin Duw yr Heddwch, ac Arglwydd y Lluoedd..................................... YRhyfel...................................... Y Rhyfel yn Asia........................... Cymydogaeth Sebastopol.................. YMôrDu.................................... Russia......................................... Y Gwrthryfel yn China................... 75 75 76 Priodasau...... Marwolaethau. 79 81 82 82 83 83 83 84 84 84 84 84 84 84 84 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6cb.