Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 407.] TACHWEDD, 1855, [Cyf. xxxiv. ¥ <£imtttoî?0talr* DuwnrrDDiAETH ac Eglubiadau Ys- GBTTHTBOL— Daw ynhèrio Dyn ..................... 405 Undeb Crefyddol.......................... 408 Anerchîad Cy manfa Aml wch......... 411 Cblftddtd a Gwtddob— Yr Hysbysai Gwefrol................... 415 Y Ctmdeithasau Cthoeddus— Eisteddfod Dinas Mawddwy .......... 417 Seetdliadau Eglwysig ac Ab- WTDDION TB AmSEBAU— Gweriniaeth a Rhyddid.................. 419 Y Dosbarth Gweithiol.................. 425 Amaethtddiaeth— Dechreu a Diwedd Cynhauaf......... 429 Adoltoiadau— Caniadau Serch........................... 430 Traethawd a Phregethau................ 430 Detholion— Gofyniad.................................... 431 "Ymaeynrhy ddiweddar"............ 431 Cadw cartref yn ofalus.................. 431 Dywediadau bnddiol..,................... 431 Adgofion am SyrRichard Arkwright 432 Traethawd y Nerthoedd gan Catwg Ddoeth..................................... 432 CylchbydabywydganCatwgDdoeth 432 GoreuonCatwgDdoeth.................. 432 Cloch hynod................................ 432 Rheol euraidd...............,.............. 432 Babddoniaeth— Pryddest er Coffadwriaeth am Mr. Thomas Jones......................•..... 433 Englynion i Bont Llanrwst............ 434 BeirddMon................................. 434 Y Puwch.................................... 434 Y Storm.................................... 435 Er coffadwriaeth am Catherine Anne 435 Noddfa y Cristion........................ 436 Pennillion ar ol derbyn Anrheg........436 Hanesion Cbeetddol— Adroddiad yr Athrofaŵgleddol...... 437 Gwernllwyn, Dowlais.í.................. 438 Hanesion Gwladol— Y llawenydd ar ol cwymp Sebastopol 439 Gwyddfa Myfyr........................... 440 Y Crimea.—Ffrainc...................... 442 Italy.—Yspaen.—America.............. 442 Esgoriadau,Priodasau,Marwolaethau 442 Hanesion Ctítbedinol— Gwenwyno................................. 443 Haelfrydedd................................ 443 Dynion wediboddi..........."............. 443 YPalas Gwydr........................... 443 Ymladdwyr Cwn.— Hunanladdiad.... 443 Marwolaeth arswydus................... 443 Ymwelwyr â'r gerddi.—Dau hen...... 443 Y glust-dlws a'r edn...................... 443 Llwybreiddiad newydd.—Helyddes... 443 YGeri.—Dylanwad "Eu Llyfr"...... 443 Curo gwragedd............................ 443 Pfordd newydd i gael ymadael â lloff- wyr.......................................... 443 Dwyn ffyrling.—Gwerthiad baban.... 443 Hirhoedledd................................ 444 Llygod mewn teisi ŷd.................... 444 Glowyr yn sefyll allan................... 444 llaid o wybed.............................. 444 Ymwelwyr âLlundain................... 444 Yrhenfenywbenwan..................... 444 Y Cynhauaf................................. 444 Moddion diwygiad........................ 444 Areithwyr hirion.—Dr. Abernethy... 444 Gwneud eulunod........................... 444 Y DrethEglwys........................... 444 Darlithiau ar Ryfel........................ 444 Y "Penry Pulpit"....................... 444 Meddyginiaeth rhag trallod............ 444 Dyn selog................................... 444 DOLGELLAU: ARGRAFPEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6ob.