Skip to main content

DYSGBDYDD. Rhif 406.] HYDREF, 1855. [Cyf. xxxiv. ¥ &i>tmU)i>0iaft. DüWINYDDIAETH AC EGLURIADAU Ys- GRYTHYROL— Saul o Tarsus etto—Ei dröedigaeth... 365 Llawenydd mewn anmharch............ 369 Llythyrau Meistri J. Roberts a J. Morgan.................................... 371 Bywyd ac Amserau Enwogion— Y Tadau Pererinol....................... 374 Demosthenes, prif Areithiwr y byd... 377 Y Cymdeithasau Cyhoeddus— Eisteddfod Machraith—Y Eeirniad- aeth ar y Barddoniaeth.................. 380 Y Eeirniadaeth ar y Dôn.............. 382 Cynllun Addysg Mr. Davies, Dol- gellau....................................... 385 SefydliadaÍB* Eglwysig ac Ar- WYDDION YR AmSERAU— Areithiau J. Lloyd Davies, Ysw. AS. ar y Dreth Eglwys yn y Senedd...... 388 Adolygiadau— Y Gwyddoniadur Cymreig.............. 389 YTraethodydd ........................... 390 Cysondeb yPedair Efengyl............. 391 Detholion— Y dyferyn diweddaf o ddwfr oer...... 391 Barddoniaeth— Awdl ar y Bardd........................... 392 At G. Gwenffrwd.......................... 395 Atebiad....................................... 395 Y Bedd....................................... 395 Llinellau ar farwolaeth Samuel Owen. 395 Llinellau wrth adgofio am farwòlaeth y Parch. Michael Jones, Bala......... 396 Dagrau hiraeth uwchben bedd fy Athraw, y Parch. M. Jones.......... 396 Uffern......................................... 396 Hanesion Crefyddol— Deheudir Affrica..................... 397 China......................................... 397 Jubili etto!.................................. 398 Cyfarfod Rhesycae........................ 399 Cyfarfod Blynyddol Manceinion....... 399 Hanesion Gwladol— Cwymp Sebastopol....................... 399 Cyflwr Russia.............................. 400 Cyflafan erchyll yn Canton............. 400 Y Geri yn y Cyfandir.................... 401 Pwy by th a chwenychai bod yn Ymer- awdwr?.................................... 401 Arg. Stanley arHunangynnorthwy... 401 YCynhauaf................................. 402 Ysgrif Priodas yn mysg yr Ymneill... 402 Esgoriadau, Marwolaethau............ 402 Hanesion Cyffredinol— Pregethu allan.........................:.., 402 Y Wesleyaid.—Y Frenhi nes............ 402 Amddifaid.—Carcharau haiarn........ 403 March gwerthfawr........................ 403 Plentynachyrnganddo.................. 403 Y twyllwr wcdi ei ddal.—Yr hopys... 403 Crogwrclychau ffodus.—Syndod...... 403 Elephantiaidynymdrochi."............. 403 Yr offeiriaid diog.—Dynes dal.......... 403 Celwydd offeiriad Ruseia............... 403 Llyfr rhyfedd.—Treuliad bwyd........ 403 YCyfoethoga'rDysgedig............... 403 Featgus O'Connor.....................,.. 403 Ffair St. Bartholomew.................. 404 Defnydd dail.............................. 404 Pwysau y ddaear.—Tafarndai......... 404 Traulfawr................................... 404 Marîa Brown............................... 404 Cloroform................................... 404 Ybachgen a'r gynffon................... 404 Y balch...................................... 404 Priodas...................................... 404 Y Mormoniaid............................ 404 Y"Penry Pulpit"....................... 404 Agoriad Capel yn Aberllyfeni......... 404 Dolgellau................................... 404 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Prls 6eb.