Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 403.] GOEPHBNAF, 1855, [Cyf. xxxiv. DuWINYDDIAETH AO EOLURIADAU Ys- GRYTHYROL— Y Weinidogaeth........................... 245 Gwyrthiau Iesu Grist—Pwnc Ysgol.. 250 Y Ddyledswydd o Wylio............... 256 At Mr. J. Morgan......................... 259 " Wele, y mae efe yn Gweddîo"......262 Bywyd ac Amserau Enwogion— Cofiant y Parch. R. Edwards........... 263 Pymtheg Llwyth Gwynedd............ 267 Barddoniaeth— Marwnad i'r diweddar JohnJWil- liams,Ysw. Tuhwnt i'r Bwlch...... 269 Hanesion Crefyddol—- Jamaica.—Bhan o Lythyr y Parch. W.Alloway.............................. 277 Etto y Parch. W. Hillyer............... 277 Hanesion Gwladol— SeneddPrydainEawr.................... 278 YDrethEglwys.....„................. 278 Y Coelbren............................... 279 Y Rhyfel................................. 279 HaelfrydeddEsgob........................ 279 AraethDr. Daridson ar Ryfel......... 280 •Gweithrediadau y Rhyfel............... 282 ¥ <£t>ttîttoi>0íalr, Esgoriadau................................. 282 Priodasau................................... 283 Marwolaethau.............................. 283 Hanesion Cyffbedinol— Horeb, Dyserth........................... 283 CyfarfodPentraeth........................ 283 Teulu hirion................................ 283 Wedi ei ddal................................283 Priodas ryfedd............................. 283 Rheilflyrdd.................................. 283 Maint y ddaear............................ 283 Ffyddlondeb ci............................. 284 Almanaciaeth..............................284 YCerbydwr a'rofnus..................... 284 Clociau....................................... 284 Cof drwg.................................... 284 Haelfrydedd................................ 284 Tafarndai.................................... 284 Rhwystr ar reilffordd..................... 284 Ffaith ryfedd............................... 284 Cais rhyfedd................................ 284 Llwyrymattalwyr Htill................... 284 Cyfoeth athlodi............................ 284 Gweniaith...................................284 Gormod o gellwair....................... 284 Cyfrifiad dyddorol........................ 284 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Vrla 6Ch. dl