Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 402.] MEHEFIN, 1855, [Cyf. xxxiv. ¥ <£gitnfeD80iafc DuWINTDDIAETH AC EgLUBIADAU Yfi- GBTTHTBOL— Yr Apostolion—Bhan Di................ At Mr. John Roberts, Çefncoch...... Btwtd ac Amsebau Enwogion— Cofiant y Parch. B. Edwards, Llan- ymddyfri ................................. Hanes Teulu Gwywedig ............... Mrs. Jones, Tanyrallt, Gwernymy- nydd ,...................................... Derwyddiaeth a Christionogaeth...... Addtsg— Manteision Crefydd foreuol Amaethtddiaeth— Gwlan Prydeinig .:.....~.... Adoltgiadau— YTraethodydd ............... Detholion— Marw, ond etto yn fyw....... Cyflogau Gweinidogion....... Ffydd............................. Awgrymiadaui Fechgyn .... Call-eiriau Catwg Ddoeth.... Plant .............................. Duwioldeb a Defnyddioldeb. Edafedd y Pryf Copyn....... Boddlonrwydd.................. Trioedd Cymreig ............. Briwsion......................... Babddoniaeth— Hannibal.............. Mynyddoedd Arfon Tlodi Crist............ 205 208 211 215 220 222 225 228 230 231 231 232 232 232 232 232 232 232 232 232 233 233 233 Adolygiad ar Englynion i'r Cybydd... 234 Pennill....................................... 234 Beddargraff Ieuan Gwynedd .......... 234 Englyn i'r Wenynen..................... 234 Englyn i'r Cybydd........................ 234 Beddargraff................................. 234 Arfedd Gwr a Gwraig.................. 234 Ar Briodas................................. 234 Etto ar Briodas ........................... 234 Erfyniad am Wlaw....................... 234 Hanesion Cbeftddol— Dychweliad oddiwrth Iuddewaeth... 235 Iuddew bach yn caru yr Iesu ......... 236 Yr Ysgrythyrau yn iaith Madagascar 237 Urddiad Cenadwr i China............... 237 Urddiad .................................... 238 Porthmadog................................ 238 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr Symudiad Newydd...... Canlyniad y Bhyfel ... YrEglwys ............... Esgoriadau.............., Priodasau ............... Marwolaethau........... 239 240 241 242 243 243 243 Hanesion Ctfpbedinol— Sarnau, Maldwyn........................ 243 Beddgelert.—-Trallwm .................. 244 Maesglas, Treffynnon.—Haelfrydedd 244 Ymgais at yspeilio bedd................ 244 Llyffant mewn craig..................... 244 ìawn ar reilffordd.—Y llythyrdy...... 244 Y Geri.—Addysg ........................ 244 Cymedroldeb drwy weithred Seneddol 244 Byw i ry wbeth.—Papur newydd...... 244 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Prls 6oh.