Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 401.] MAI, 1855, [Cyf. xxxiv. ¥ <ffgttttto!?0íalr< DUWTNTDDIAETH AC EglURIADAU YS- GRTTHTROL— Yr Apostolion.............................. 165 At Mr. J. Morgan........................ 170 Btwtd ac Amserau Enwogion— Cofiant Mrs. Lowri Griffith............ 173 Pum Brenhinllwyth Cymru............ 176 Celftddtd a Gwtddor— Y Ganwyll................................. 176 Seftdliadau Eglwtsig ac Arwtdd- ION TR AmSERAU— Uchel Eglwysyddiaeth fel y mae yn cau teyrnas nefoedd o flaen dynion. 178 Ympryd—Shams yr Oes ................ 181 Adoltgiadau— Treithalaw, neu Oratorio Gymreig... 183 Jeffrey Jarman ........................... 187 Holwyddoreg.............................. 188 Pryddestau ar wahanol Destunau... 188 Amaethtddiaeth— Didoni a Llosgi........................... 188 Y gelfyddyd Amaethyddol ............ 189 Gwersi Amaethyddol ................... 189 Detholion— Cyfeillion y tywyddteg.................. 190 Gweddîwch dros eich Gweinidogion . 190 Meddwdod ................................. 191 Mân-gofion................................. 191 Cynghor i R'ieni........................... 191 Pethau annhebyg i Gristion............ 192 Cenedl y Cymry........................... 192 Barddoniaeth— Byr olwg ar Bad Gariad Duw......... 193 Mawl Plentyn i'w Greawdwr......... 193 Awdl Coffadwriaeth Ieuan Gwynedd. 193 Cywydd i'r Haul.......................... 194 Y Cybydd ................................. 194 Marwolaeth yr Hen Nic................. 194 Coffadwriaeth am Mrs. Lewis......... 194 Y ddau Gudyn Gwallt.................. 195 Y Gwanwyn .............................. 195 Hanesion Creftddol— Y Bobl ddewisedig........................ 196 Cróêsoswallt................................ 197 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr .................. 198 Y Dreth Eglwys........................... Ì99 Y Dydd Ympryd.......................... 200 Y Rhyfel.................................... 201 Affrica....................................... 202 Australia.................................... 202 Yrlndia .,.................................. 202 Esgorîadau................................. 202 Priodasau .................................. 202 Marwolaethau.............................. 202 Hanesion CtffreDinol— Marwolaeth yn mysg Seneddwyr...... 202 Dwy ryfeddod.............................. 202 Cynghor priodol........................... 202 Dydd Ympryd............................. 202 Haelioni .................................... 202 Rheilffyrdd................................ 202 Cwpl dedwydd ........................... 202 Dweyd heb ystyriaeth.................... 202 Undodiaid ................................. 202 Guano.—Oedran Arwyr............... 203 Dyn o athrylith ........................... 203 Gweddîo neu regu........................ 203 Gwerthiant cwrw.—Pysgod cregin ... 203 Ymweliad Ymerawdwr Ffrainc ...... 203 Gwraig dda.—Poblogaeth y byd...... 203 YCanary.................................... 203 Yr amser a fu a'r dyfodol............... 203 Cyfarfod Bethesda........................ 203 Ymweliad barnol arswydus............ 203 Voltaire yr Anffyddiwr.................. 204 Marwolaeth druenus merch ieuanc... 204 Y Bachgen bach a'i Fam............... 204 Gwroldeb a barn ........................ 204 Hunanladdiad.—Aberaman............ 204 D0LGELLAÜ: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Fris <Scb.