Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 398.] CHWEFROR, 1855. [Cyf. xxxiv. ¥ Cî)nnUîi)0iaìr* DüWINYDDIAETH AC EgLURIADAU Ys- GRYTHYROL---- Ehuf. viii. 2, 3, 4........................... 45 Llythyr at Mr. J. Roberts, Cefncoch... 58 Anianyddiaeth— Y Tymmorau................................ 69 Y Dyfr-bistyll................................ 70 Ehithwawl.................................... 71 Y Cymdeithasau Cyhoeddus— EisteddfodBethesda........................ 60 Sefydliadau Eglwysig ac Arwydd- ion yr amserau— Wesleyaeth ac Annibyniaeth............ 50 Llythyr y Gymanfa........................ 55 Ffyddlondeb Aelodau Eglwysig......... 61 Amaethyddiaeth— Am borthi Anifeiliaid..................... 72 Porthileir, &c.............................. 73 Prawfiadau gan Mr. Morton, a Dr. Lyon Playfair.............................. 73 Gwrtaith yn lle Guano ac Esgyrn...... 73 Adolygiadau— Gwirionedd y Grefydd Gristionogol... 73 Traethodau, Pregethau, ac Ymddy- ddanion...................................... 74 Detholion^- " Yr Olyniaeth" Apostolaidd............ 74 Tro Ehagluniaethol........................ 74 Heddychu dau gymydog.................. 74 Briwsion....................................... 74 Barddoniaeth— Englynion i Mr. J. Thomas............... 75 Anerchiad.................................... 75 Beddargraff tri o blant..................... 75 Meurig Ebrill yn tremi^uwchben bedd Twm o'rNant.............................. 75 Dau wyneb................................... 75 Hanesion Crefyddol— Yr Israeliaid.—Gweddîo drostynt...... 76 Y Genhadaeth i Palestina................ 76 Hanesion Gwladol— Y Rhyfel yn y Dwyrain................... 77 Senedd Prydain Fawr..................... 79 Iwerddon—Llofruddiaethau.............. 80 Cyfarfod Manchester — Araeth Dr. Halley........................................ 80 Esgoriadau, Priodasau, Marwolaethau 82 Hanesion Cyffredinol— Fflangellu yn y fyddin..................... 83 Twrneiod..................................... 83 Anrheg i weinidog......................... 83 Milflwyddiant Robert Owen............. 83 Y Geri......................................... 83 Eira yn Ysgotland.......................... 83 Trysorfa geiniog Syr R Peel............ 83 Llongddrylliadau........................... 83 Mam yn cael ei lladd gan ei merch.... 83 Gwr yn lladd ei wraig..................... 84 Brandy abitters............................. 84 Y Twrnai a'r Barbwr...................... 84 Tref gynnyrchiog........................... 84 Enllib.......................................... 84 Rheilffordd fawr y Gogledd.............. 84 Gwybodaeth yn amlhau.................. 84 Newyddiaduron............................. 84 Cyfraith y cwn.............................. 84 I bobl wedi colli eu dannedd............. 84 Ymerawdwr Austria....................... 84 Henryd....................................... 84 Wern.......................................... 84 Arglwydd Dunkellin, ac Ymerawdwr Russia....................................... 84 DOLGELLAU; ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Frls 0ob.