Skip to main content

"W fca otẃẄtttj fi tffteatoütot. $o& ìiŵg oU^ttort^ g çrea,öur.,, Y BEDWAREDO CYFROL AR DDEO AR HUCAIN DYSGEDYDD: YN CYNNWYS TRAETÜODAU, COFIAINT, DETHOLION, BARDDONIAETH, PERORIAETH, A HANESION, AM FLWYDDYN EIN HARGLWYDD, 1855. DAN OLYCIAETH WlLLIAM REES, LLYNLLEIFIAD, TlIOMAS RoBERTS, LLANUWCnLLYN, Riciiard Parry, Con^yy, HüGII PuOII, MOSTYN, WlLLIAM AMBROSE, PORTIIMADOO, WlLLIAM WlLLIAMS, LLANRWST, DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. AR WBRTH GAN WEINIDOGION YK ANNIBVNWYR AC ERAILL.