Skip to main content

ê% ^ m m /TìN m Rhif. 300. Cyf. xxv. DYSGEDYDD. RHAGFYR, 1846, ¥ tfimnUípöialr» TRAET1I0DAU. Undeb Dysgyblion Crist............ 353 Y niwaid o Ymgyfreithio........... 356 Y Diaconiaid......................359 Pregeth ar Etholedigaeth........... 361 Rhyfel a Heddwch,—Rhif X........304 Dyled y Capeli.....................369 America........................... 309 At Weinidogion Cymru............ 371 Alcohol..........".................. 372 Ffarwel, 1846....................... 373 Lloegr yn nyddiau Cromwel........374 Ysgwyd y llwch.................... 374 Priodas Baxter.....................375 Baxter yn nghapel Oxenden........ 375 Trafferthion ychwanegol i Baxter... 375 Rhagor o flinder.................... 375 BARDDONIAETH. Cwynfaniad o herwydd afiwyddiant yr Efengyl y dyddiau presenol.....376 Lleisiau o'r Fonwent...............376 Galar Tad ar oî ei Blentyn.......... 376 HANESION CREFYDDOL. Cyfarfod a Sefydliad Gweinidog yn Manchester....................... 377 HANESION GWLADOL. Cyflwr y Wladwriaeth.............. 377 Iwerddon.......................... 377 Rhyddfarchnadaeth................ 377 Y Cydymaith gwallgof..............378 Amerig Ogleddol...................378 Ffrainc.............................379 Yspaen............................379 Portugal...........................379 Diwygiad yn Rhufain............... 379 Olysgrif.—Yrnddangosiad Rhyfelawg 380 Esgoriadau....................... 381 Priod William Evans, Ysw........ 381 Priodasau ........................381 R. Evans, a Miss Jones...........381 W. Powell, ac M. Morgan.........381 D. Pugh, a Maria Thomas........381 T. Parry, ac Alice Jones.......... 381 Marwolaethau .... „......■.......881 John Jones........................ 381 Griffith Williams.................. 381 Mary James.......................381 Mrs. Parry........................381 Mrs. Phillips......................381 AMRYWION. Cyfarfod Pwllheli yn 1792.........,. 381 Y pytatws yn Yorkshire............381 Lluniaeth o'r Amerig............... 381 Ymerawd] Rwssia a Syr R. Peel.... 381 Dyfais newydd.....................381 Cwsmer trwblus....................381 Cais rhyfcdd i briodi................ 382 Niwl yn Llundain................., 382 Teithio gynt....................... 382 Y dandi a'r gwr bonheddig.......... 382 Pa beth a wnaeth gwŷr mawr i'r Cymry ?........................... 382 Planupytatws...................... 382 Paent..............................382 Llofruddiaeth greulon..............382 Llongddrylliadau...................382 Calìineb Sais.......................382 Dynes à llygad gwydr...............382 Y ddau Archesgob..................382 Llygoden a'r Lucifer matches.......382 Hen ddarllenydd y Bibl............382 Eryr auraidd ......................382 Masnach ýd a blawd............... 382 Cynnwysiad....................... 383 DOLGELLAU; ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, HEOL MEURIG. AC AR WBRTH OAN Weinidogion yr Annibynwyr yn Ngwyoedd a Dehenbarth Cymru, neu Ddosbarthẁvr penodedig èrailH Mr. H. HugheBjiSt. Martin-le-Grand, Llundain; Mr. R. Hughes, Tabernacl, a Mr. George Owens, Bethel, a Mr.W. Evans, Salem, Llynlleifiad: Mr. D. DavieB, 45, Back George-street, Man- chestsr; Mr. W. WiHiamB, Mardol, Shrewsbury.