Skip to main content

Rbif. 299. Cyf. xxv. DYSGEDYDD T ACH WEDD, 1846. ¥ CgnnUîgsiatòL 5: TRAETHODAU. Athrylith y Parch. WiUiam WiHiams j ofrWem.......,.................. 321 Cariad.............................327 Rhyfel a Heddwch.-Rhif IX.......331 Addysg Gwladol....'...............335 Cofuodion......................... 337 Cofnodiou Cyffredinol..............337 Y Gymdeithas Addysgiadol Gymreig 338 Gwrthddadleuon yn cael eu hateb.. 340 Yr Annibynwyr a'u Credo......... 342 Y Traethodydd ar yr Iawn........» 343 Gofyniadau—At y Parch.D. Morgan 343 BARDDONIAETH. Coffadwriaeth Mr. Edward Llwyd .. 344 Englynion.........................344 Y Daran............................344 HANESION CREFYDDOL. China.—Gyunydd y Genhadaeth yn Shanghae.........................345 Rarotonga.........................345 Casgliadau at yr Athrofa Ogleddol yn y ffwyddyn 1845..............."M Sefyllfa yr Athrofa.................347 Urddiad y Parch. W. Lloyd........347 Cyfarfod y Bala.—Gostyngiad pris y Dysgedydd.......................347 HANESION GWLADOL. Addysg yn Nghymru...............348 Sefyllfa y Wlad....................349 Y Gyllidaeth..........,............349 Cyfarfodydd Cyhoeddus............349 YGreat Western................... 349 Symudiad Delw Wellington........350 Ffrainc............................350 Tahiti.............................350 Rhufain...........................350 India.—Cholera yn y Fyddin........351 EsaoBiADAu.......................351 Priod y Parch. R. Jones...........351 Priod y Parch. E. Jones...........351 Priodasac ........................351 B. Lewis, acM. Edwards.........351 T. Thomas, ac E. Jones..........351 J. Proper, ac A. Price.............351 E. Jones, acE. Williams..........351 E. Hughes, a J. Roberts..........351 G. Davies, acE. Evans............351 MarwTolaethatj ...................35r J. W. Jones......................351 G. Grifflths.......................3$1 M.Hughes........................351 Mnr.Stephenson....'..............351 Ll. C. Michels....................351 W. Williams..;...................351 Mrs. Roberts.......,.............. 351 AMRYWION. Ffyrdd haiarn...................... 351 Cymdeithas diogeliad newydd......352 Attalfa i anghymedroldeb..........352 Cyrn defaid........................ 352 Dyn agos a chael ei grogi ar gam... 352 Darlun o Paris....................352 Y Great Britain....................352 Yr YnadWilliams..................352 Thomas Clarkson...................352 Caledfyd yn Hamburgh............352 Saisdigrif..........................352 Arian at godi milwyr..............352 Dorgelfi ..v_.......................852 Ysgol ddyddiol Coed-duon, Mynwy 352 Tiriogaeth Oregon..................852 Coffee.............................352 Rhybudd i ddynion ieuainc ........ 352 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, HEÒL MEURIG. ■ * • AO AR WRRTH GAN Welnidogiou yr Amiibynwfr yn ìígwynedd a Deheabarth Cymru, ncu Ddosbarthwyr penodediir eraiU'; Mr. H. Huches, St. Martin-lo-Grand, Llundain: Mr. It. Hughes, Tabernacl. a Mr. Georoi O^ené, Bethel, a Mr.W. Bvaus, Salcm.Mynlleinad; Mr. D, DaTÌeg, 45, Back Georèe-str«t MaV chcster; Mr. Ẃ. Wìlliams, Mardol, Shrewsbury. ««.ru^-sweei, Man.