Skip to main content

■*r-:í Rhif. 298. Cyf. xxv. DYSGEDYDD HYD-.RBF, 1846, ¥ tíTimntoimatr. COFIANT Mrs. Anne Jones, Rhydyraaiu......289 TRAETHODAU. Amaethyddiaeth................... 290 Yr Ysgol Sabbathol.................291 Gyfiawnhad pechadur ger bron Duw 293 Etholedigaeth Gras................. 296 Rhyfel a Heddweh,—Rhif VIII.....301 Anerchiad Blwyddyn Newydd...... 303 Trwydded i Bregethu...............307 Myfyrdod wrth glywed holi Ysgol Sabbathol.........................309 üofyniadau........................ 310 BARDDONIAETH. Cartref heb Fam................... 311 Euglynion...................'......311 I ofyn Eugan i Ioan Madawg.......311 Gofal Duw am dauaf y nos......... 311 Wrth rwbio y môl oddiar ei lygaid rhwng 5 a 6 o'r gloch y bore.......3] 1 Siomedigaeth...................... 311 HANESIOiN CREFYDDOL. Cymanfa Maldwyn................. 312 Athrofa Aberhonddu............... 312 Cofiant Mrs. Martha Cook.......... 313 HANESION GWLADOL. Senedd Prydain Fawr.............. 313 Ystôrm ddychrynllyd.............. 314 Iwerddou..........................316 Afiechyd y pytatws.................317 Amerig............................ 317 Ffrainc............................317 Yr Ital............................. 317 India.............................. 317 Tahiti a Rarotonga.................317 New\n yn Palestina................ 318 Tuscany ........................... 318 Milan............................... 318 esgoriadau........................ 318 priodasaü.........................318 Marwolaethau.................... 318 AMRYWION. Cwch gwenyn newydd............. 318 Locustiaid..........................318 Caws Holland......................318 Llofruddiaeth yn cael ei ddarganfod gan gigfrain....................... 318 Bara gwyn a choch.................318 Yr enllibwr a'r cablwr............. 319 Robert Owen...................... 319 Pa beth yw Maddeugarwch ?........319 Can' mlyuedd.............,........319 Begeriaid.—Swn....................319 Yr ehangder.—Anrheg.............. 319 Y Gymanfa Ddirwestol yn Llundain 319 Dewisiad gweinidog................ 319 Cymdeithas i ddilëu cyfraith crogi.. 320 Beef oddiar led.................... 320 Gorfaeliaeth gyda halen............320 Gostwng pris teithio gydag agerdd.. 320 Ffaeledigaeth barn ddynol.......... 320 Cyfraith hely.—Anrheg i weiiüdog.. 320 Dygiad anifeiliaid drosodd..........320 Y môr mawr...................... 380 Dwfr oer........................... 320 Llencyn gwerthfawr.—Traul siwgr ,. 320 Caethwasanaeth Clerigaidd......... 320 Syr Charles Wetherell............. 320 Cnydau ar y cyfandir.............. 320 Haint y pytatws.—Llyncu.eyllell... 320 Dr. Chalmers yn pregethu allan.... 320 Y cynhauaf.—Prinder ymborth..... 320 Caethwasaeth yn yr ünol Daleithiau 320 DOLGrELLAU; ARGUAFFEDIG GAN BVAN JONES, HEOL MEURIG. AC AR WBRl'H GAN Weinidojrion yr Anuìbynwyr yn N;;ivyncdd n Dohoub&rth Cymru, ncu Ddosbarlhwyr iionodedi(i cruill; Mr. H. Ilujrhes, St. Martin-lB-Gmnd, Llnndairf; Mr. R. Hnjfhoi», Tnhornnrl, a Mr. Gporjic Owen», Bctliel, a Mr.W. Ev«n», Salcm, tlynlleitiad; Mr. D. Davics, 45, Back üeorcestreet, Man- chestcr; Mr W. Willìama, Mardol, Shrewsbury.