Skip to main content

Rbif. 296. Cyf. xxv. DYSGEDYDD. AWST, 1846, ¥ 4r$tmto£0iafc. COFIANT Elin Grufl'udd. TRAETHODAU. Gwtthgiliad........................ 226 Cynnulleidfaolaeth.......y........ 228 Anfarwoldeb yr Enaid.............. 231 Rhyfel a Heddweh.-Rhif. VII.....235 Adilysgiant........................238 Cariad Brawdòf___■............ — 241 Y Weddw Dlawd.,.................241 Aty Parch. E. Hughes, Treffynnon. 244 Çyfarfod Llanfyllin etto............ 245 At Aaron Mochnant................ 215 Detholion..........................246 Crefydd Pechadur................. 216 Melusder trugareddau............. 246 Seiliau gau.—Hunandwyll ........ 246 Gweithredoedd da................216 Addoliad.—Llwyrymattaliad......346 Profedigaethau.—Teyrnas Crist ... t47 Arferion drwg.—Gogoniant dyn----247 Breintiau y da....................247 j Buddugoliaeth ogoneddus.......... 247 Arian.—Yr yspeiliwr gwaetbaf.....247 Difriaeth.—Dysg......,.,..,......247 GaŴŸŶbod äáà......,»î..,ä Adfywiad crefydd.-ŵ Angeu.—BywydJiir.. ...^J^^. Terfyniad gofidtau .\....'".. Â?.*..."; 247 Hunanadnabyddiaeth.............247 Ein dyledaWjŵl yn y byd..........247 Gweddi,—EwyllyB Duw........... 248 ¥ Sabbfrth,.......................248 Gofidiau bywyd...................248 :• Ein bywyd.-rAddysg i blànt.......248 BARDDONIAETH. I Marwolaeth Mr. John Huxlev......248 Ffafr, tegwch, ac ofni ýr Arglwydd. 249 Y Tylod-dy yn —..................249 Tystiwch y gwirionedd............249 Barf Owen.........................249 Beddargraff Pab Leo XII...........249 Einioes dyn........................ 249 HANËSION CREFYDDOL. Marwolaeth Matebe................ 249 Yr Undeb Cynnulleidfaol...........250 Cyfarfod Undeb....................250 Agoriad Bethania, Llanelli.........251 Cymanfa Liverpool.................251 Cymanfa Dinbych a Ffiiut.......... 251 HANESION GWLADOL. Senedd Prydain Fawr..............251 Y Gyllidaeth a defnyddiau ein Sen- ed*..............................252 Y mae y League wedi marw!........253 Arglwydd John Russell a tholl y siwgr 253 Yr Amddiffynwyr..................254 Iwerddon.......................... 254; Amerig......,.................r.... 254 Mexico....................... 'íì.. .*254 Portugal........................... 254 Ys paen................;x.........A 254 Ffrainc...............„,,............" 254 Newfoundland ....... /T......'....... 254 Esgoriadai:....................... 254 PRIODASAU ..............,.........254 M ARW-OLABTHAU....................255 AMRYWION. Taranau a mellt___................ 256 Cyfraithterfyniad.................. 256 Rhagfarn yn gweithio.............. 256 Y Parch. Moses Belson............256 Hunan-fedyddio i farwolaeth.......256 Marwolaeth ddisymmwth.......... 256 ■;- DOLGELLAUt ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, HEOL MEURIG. AC AR WERTH <3AN Weinidogion yr Annibynwyr yn Ngwynedd a Deheuborth Cymru, neu Ddoebarthwyr penodedig - crtiill; Hr. 11. Hughes, St. Martin-le-Grand, Llundain: Mr. R. Hughe», Tabernacl, a Mr. George Owcns, Bcthel, aír.Ẁ. Evans, Salem, Llynlleifiad; Mr. D. Dávies, 45, Back George-street, Man- chester; Mr., W. Williams, Mardol^Shrcwsbury.